Skip to main content
فهرست مقالات

کاوشی در برهان وجودی

نویسنده:

کلید واژه های ماشینی : دکارت، کانت، آنسلم، ذات، خدا، هستی، برهان وجودی، فلسفه، ابن‌سینا، ذهنی

خلاصه ماشینی:

"آلستون مؤلف مقالهء«دیداری مجدد با برهان‌ وجودی یا«نگرشی دوباره به برهان وجودی» چنانکه خود بصراحت در آغاز مقاله‌اش متذکر شده قصد دارد تا به انتقاد و بررسی دربارهء انتقاد رایج از برهان وجودی بپردازد و در این راه دو کار انجام دهد:یکی نشان دادن نقص و اشکال رایج‌ بر برهان وجودی و دیگری اثبات مردود و مخدوش بودن برهان وجودی به طریقی نو (مجموعه،ص 279)به منظور انجام هدف‌ فوق مؤلف مقاله،ابتدا به نقل یک بند از سخنان‌ دکارت از کتاب«تأملات»می‌پردازد که چنین‌ است:هر گاه اتفاق بیفتد که دربارهء ذاتی نخستین و قیوم بیندیشم و مفهوم آن را از نهانخانهء ذهن بیرون‌ بیاورم،ناگزیر بایستی هر نوع کمالی را به او نسبت‌ دهم اگر چه در صدد احصای آنها و امعان نظر در یکایک آنها به خصوص،بر نیامده باشم. اما اینکه مؤلف اشکال کرده است که در برهان‌ وجودی و در هر نوع برهانی در مورد اثبات‌ وجود خدا خلط بین«وجود ذهنی»و وجود واقعی«صورت می‌گیرد،این نیز سخنی‌ نادرست می‌نماید زیرا اگر مقصود این است که‌ بالاخره در هر تصدیق و قضیه‌ای موضوع‌ باید تصور شود و تصور،نیز نوعی وجود ذهنی‌ است،که البته این کاری است که گریزی از آن‌ نیست زیرا در جای خود در علم منطق مقرر است‌ که:«تصدیق لا تصور محال است»،پس به‌ هر حال باید موضوع یک تصدیق را به نحوی در ذهن حاضر کرد و گر نه تصدیق آن محال است."

صفحه:
از 10 تا 14