Skip to main content
فهرست مقالات

همگونی شعر اقبال و برخی شاعران برجسته ایران

نویسنده:

کلید واژه های ماشینی : اقبال، رومی، شاعران برجسته ایران، خیام، همگونی شعر اقبال، فردوسی، حافظ، رباعیات، عرفان مولوی در شعر اقبال، سبک

خلاصه ماشینی:

"همگونی شعر اقبال‌ و برخی شاعران برجسته ایران مریم ناطق‌شریف‌ اقبال شاعر مشرق به ایران عشق می‌ورزید و از اینرو در شیوه و گاه در مضمون اشعار خویش از برخی شاعران این دیار پیروی می‌کرد. اگر فردوسی در اشعار حماسی خویش شخصیت انسانی برجسته را به نمایش می‌گذارد،اقبال در فلسفهء خود مرد مؤمنی را می‌جوید که به مسلمانان انگیزه و نیرو دهد تا دیگر بار به نقطهء عروج خویش دست یابند. فردوسی رستم را به عنوان قهرمان‌ داستان امتیاز می‌بخشد و می‌گوید: بزرگان ایران و هندوستان‌ ز رستم زدندی همی داستان(4) و اقبال پیامبر(ص)را به دیدهء قهرمان نگریسته و چنین می‌سراید: خامهء او نقش صد امروز بست‌ تا بیارد صبح فردایی بدست شعله‌های او صد ابراهیم سوخت‌ تا چراغ یک محمد(ص)برفروخت(5) در این گستره شعری دیگر از اقبال نیز بسیار به آن‌ ماننده است: تا نه این وحدت ز دست ما رود هستی ما با ابد همدم شود پس خدا بر ما شریعت ختم کرد بر رسول ما رسالت ختم کرد."

صفحه:
از 30 تا 31