Skip to main content
فهرست مقالات

تکاپوی فرهنگی در جهان

کلید واژه های ماشینی : گالری ،بیکن ،جایزهء پولیتزر ،پولیتزر ،فرانسیس بیکن ،جایزهء ،اثر نقاشی ،جایزه پولیتزر ،جایزه بهترین ،نمایشگاهی از آثار ،اجساد ،اعطا ،جایزهء بهترین ،بهترین فیلم ،مذکور ،دریافت جایزه ،برندهء جایزه ،اثر مذکور ،اعطا می‌شود ،کشف شده ،اختصاص داد

صفحه:
از 46 تا 51