Skip to main content
فهرست مقالات

استقلال و انسجام علم تاریخ ادیان

مترجم:

نویسنده:

(5 صفحه - از 42 تا 46)

کلید واژه های ماشینی : ادیان ،تاریخ ادیان ،تاریخی ،انسجام علم تاریخ ادیان ،پدیده‌شناسی ،رشتهء تاریخ ادیان ،پدیده‌شناسی دین ،رشتهء ادیان ،تحقیق ،مورخان ادیان ،شناخت ،دستگاهمند ،رشتهء ادیان زاییدهء مطالعهء دستگاهمند ،روش ،فهم ،مقایسه‌ای ،پدیده‌شناسی دین و تاریخ ادیان ،روش مقایسه‌ای روشی دستگاهمند ،مطالعهء مقایسه‌ای و دستگاهمند ادیان ،استقلال و انسجام علم تاریخ ،موضوع ،علوم انسانی ،تعریف ،رشتهء ادیان روش تاریخی ،مطالعهء تاریخی ادیان ،تعریف دین ،علوم دستگاهمند و علوم تاریخی ،فرهنگ ،انواع ،روش پدیده‌شناسی

خلاصه ماشینی:

"او سؤال کرد که:آیا مفهوم دین‌ واقعا یک مفهوم معین و مشخصی است،مفهوم‌ ثابتی است که در همهء زمانها و مکانها یکی است؟ او سخنش را چنین ادامه داد که:اگر کسی چنین‌ بپندارد که دین یونانیان،رومیان،هندیان و دیگران‌ تنها از نظر محتوا با هم تفاوت دارند،اما در جهات‌ دیگر شیوهء مشابهی را برای بررسی آنها می‌توان‌ تجویز و توصیه نمود،در فهم چنین دینهایی با (به تصویر صفحه مراجعه شود) دشواری روبرو خواهد شد. همزمان با این،صداهایی نیز از گوشه و کنار برخاسته است که این سؤال را مطرح می‌کنند که‌ پدیده‌شناسی واقعا چقدر می‌تواند به عنوان روشی برای رشتهء ادیان بکار گرفته شود. به نظر من،ما امروز با دو انتخاب روبرو هستیم:یا باید اهداف و روشهای فاندرلیو را حفظ کنیم و در اینصورت‌ پدیده‌شناسی را به معنای سومین روش در کنار روش‌ تاریخی و روش مقایسه‌ای تثبیت نماییم و یا اینکه‌ «پدیده‌شناسی دین»را به عنوان نامی خوش آهنگ‌تر و دلپذیرتر برای همان روش مقایسه‌ای تحقیق در ادیان به کار ببریم،یعنی همان کاری که از زمان‌ شانپی دلاسوسایه(16)تاکنون انجام گرفته است. او پنج کمک‌ پدیده‌شناسی به مطالعهء تاریخی ادیان را برمی‌شمرد و برخی از این کمک‌ها شبیه برخی از نکاتی است‌ که هولتکرانتز نیز گفته است:1-توضیح و تنقیح‌ قواعد و پیشفرض‌ها،2-تعیین ماهیت ویژهء دین، 3-توضیح و روشنگری دربارهء معنای پدیدهء دینی، 4-شناخت نسبت به گوهر و ساختار پدیدهء دینی، 5-روشن ساختن مفهوم و تعریف دین. تقریبا هر تعبیری که در یک اثر دینی-تاریخی بکار رفته باشد و مربوط به مسایل عام و جهانشمول باشد خارج از محدودهء صلاحیت متخصص مطالعات‌ میدانی بوده و تنها شخص مورخ ادیان است که‌ می‌تواند و باید به آن پاسخ دهد."

صفحه:
از 42 تا 46