Skip to main content
فهرست مقالات

تکاپوی فرهنگی در ایران

نویسنده:

(4 صفحه - از 52 تا 55)

کلید واژه های ماشینی : ایران، محمد علی مردانی شاعر حماسه‌ها، شاعر، فرهنگی، شوش، بازگشایی انبار میراث فرهنگی شوش، سفالی، ژاپن، جنگ، اسلامی، انبار، هنری، نقاشی، انجمن قلم ایران، تکاپوی فرهنگی در ایران، علی مردانی شاعر حماسه‌ها درگذشت، آثار، می‌نهد شبنم، علی مردانی شاعر برجسته انقلاب، مسابقه، عنوان سال گفتگوی تمدنها، سر می‌نهد شبنم، کشف، نقاشی علی پالیزبان، جهان، محمد علی مردانی در سال، کودکان نقاش ایران در ژاپن، کتاب، اعلام، میراث فرهنگی

خلاصه ماشینی: "گفتنی است که کانون پرورش‌ فکری کودکان و نوجوانان 65 اثر از نقاشی اعضای خود را برای شرکت‌ در این مسابقه ارسال کرده بود که‌ علاوه بر نقاشی علی پالیزبان،آثار آرش غلامزاده 6 ساله،مهدی آقایی‌ 6 ساله،سمیه اربابی 15 ساله نیز در میان 25 اثر برگزیده مسابقه‌ حضور دارند. » محمد علی یزدانفر افزود:«در این‌ انبار،صدها قطعه شی‌ء تاریخی‌ متعلق به حدود شش هزار سال پیش‌ تا دوره اسلامی که توسط گروه‌ باستانشناسی فرانسه از محل‌ حفاریهای شوش،شهرشاهی، محوطه باستانی و نیز تپه‌های‌ باستانی حوزه شوش جمع‌آوری‌ (به تصویر صفحه مراجعه شود) شده بود،وجود دارد. »وی در ادامه افزود:«اشیای کشف شده‌ توسط باستانشناسان فرانسوی در 12 انبار در محل قلعه شوش‌ جمع‌آوری شده بود که تعداد 11 انبار آن در سالهای گذشته با حضور نمایندگان سازمان میراث فرهنگی و نمایندگان کشور فرانسه بازگشایی‌ شدند. »وی‌ افزود:«در این انبار،تعداد زیادی‌ از لوازم ابتدایی زندگی مردم شوش‌ شامل پیه‌سوزهای سفالی مربوط به‌ دوره اشکانی و ساسانی،بشقابهای‌ سفالی و کوزه‌های کوچک و نیز لیوانهای سفالی که برخی مربوط به‌ شش هزار سال پیش تا دوره اسلامی‌ است،جمع‌آوری و نگهداری شده‌ که توسط کارشناسان مورد بررسی، مطالعه و تهیه شرح کارشناسی قرار می‌گیرد. در این کنفرانس که تحت عنوان‌ کلی«میراث تمدنهای باستانی و اثرات آن بر مسائل جهان جدید» چهار موضوع اصلی از دیدگاه هر یک از این تمدنها مورد نقد و تحلیل‌ قرار خواهد گرفت: الف-بنیاد و شکل‌گیری هر تمدن؛بررسی مبادی و مبانی‌ تمدن‌ساز هر ملتی و مقایسهء آنها با یکدیگر جهت فهم عمیق گفتگوی‌ فرهنگها ب-ویژگیهای شاخص هر تمدنی‌ در طول زمان؛بررسی زاویهء دید هر تمدنی نسبت به مسائل اساسی‌ هستی،خدا،انسان،طبیعت و مطالعهء تطبیقی آنها."

صفحه:
از 52 تا 55