Skip to main content
فهرست مقالات

تکاپوی فرهنگی در ایران

نویسنده:

(4 صفحه - از 52 تا 55)

کلید واژه های ماشینی : ایران، محمد علی مردانی شاعر حماسه‌ها، شاعر، فرهنگی، شوش، بازگشایی انبار میراث فرهنگی شوش، ژاپن، جنگ، اسلامی، انبار

خلاصه ماشینی:

"گفتنی است که کانون پرورش‌ فکری کودکان و نوجوانان 65 اثر از نقاشی اعضای خود را برای شرکت‌ در این مسابقه ارسال کرده بود که‌ علاوه بر نقاشی علی پالیزبان،آثار آرش غلامزاده 6 ساله،مهدی آقایی‌ 6 ساله،سمیه اربابی 15 ساله نیز در میان 25 اثر برگزیده مسابقه‌ حضور دارند. » محمد علی یزدانفر افزود:«در این‌ انبار،صدها قطعه شی‌ء تاریخی‌ متعلق به حدود شش هزار سال پیش‌ تا دوره اسلامی که توسط گروه‌ باستانشناسی فرانسه از محل‌ حفاریهای شوش،شهرشاهی، محوطه باستانی و نیز تپه‌های‌ باستانی حوزه شوش جمع‌آوری‌ (به تصویر صفحه مراجعه شود) شده بود،وجود دارد. »وی در ادامه افزود:«اشیای کشف شده‌ توسط باستانشناسان فرانسوی در 12 انبار در محل قلعه شوش‌ جمع‌آوری شده بود که تعداد 11 انبار آن در سالهای گذشته با حضور نمایندگان سازمان میراث فرهنگی و نمایندگان کشور فرانسه بازگشایی‌ شدند. »وی‌ افزود:«در این انبار،تعداد زیادی‌ از لوازم ابتدایی زندگی مردم شوش‌ شامل پیه‌سوزهای سفالی مربوط به‌ دوره اشکانی و ساسانی،بشقابهای‌ سفالی و کوزه‌های کوچک و نیز لیوانهای سفالی که برخی مربوط به‌ شش هزار سال پیش تا دوره اسلامی‌ است،جمع‌آوری و نگهداری شده‌ که توسط کارشناسان مورد بررسی، مطالعه و تهیه شرح کارشناسی قرار می‌گیرد. در این کنفرانس که تحت عنوان‌ کلی«میراث تمدنهای باستانی و اثرات آن بر مسائل جهان جدید» چهار موضوع اصلی از دیدگاه هر یک از این تمدنها مورد نقد و تحلیل‌ قرار خواهد گرفت: الف-بنیاد و شکل‌گیری هر تمدن؛بررسی مبادی و مبانی‌ تمدن‌ساز هر ملتی و مقایسهء آنها با یکدیگر جهت فهم عمیق گفتگوی‌ فرهنگها ب-ویژگیهای شاخص هر تمدنی‌ در طول زمان؛بررسی زاویهء دید هر تمدنی نسبت به مسائل اساسی‌ هستی،خدا،انسان،طبیعت و مطالعهء تطبیقی آنها."

صفحه:
از 52 تا 55