Skip to main content
فهرست مقالات

نگاهی به پژوهش های فرهنگ عامه در ایران

نویسنده:

(5 صفحه - از 34 تا 38)

کلید واژه های ماشینی : فرهنگ، دزفولی، داستان، شعر، ایران، فردوسی، کار بزرگ گردآوری فرهنگ توده‌ها، امثال، فولکلور، مردم

خلاصه ماشینی:

"حکیم سنایی نیز گفته است: هیولی چیست الله است فاعل این بدان ماند که رنج بار بر گاو است و آید ناله از گردون (2)- جنس شاه است او و یا جنس وزیر هیچ باشد لایق لوزینه(3)سیر هم سنایی در این مثل گفته است: هست مهر جان پر از کینه‌ سیر دارد درون لوزینه (3) گرز که بستانی و ننهی بجای‌ اندر آید کوه زان دادن ز پای حکیم اسدی گوید: گر از کوه گیری و ننهی بجای‌ سرانجام کوه اندر آید ز پای (4) گر چه هر دو بر سر یک بازی‌اند لیک آن دو مروزی و رازی‌اند در این مثل«مرغزی»بجای«مروزی»هم آمده‌ است،چنانکه حکیم مختاری غزنوی گفته است: بی دست و دلش مردمی و مردی کردن‌ چون شعبده مرغزی و حیله رازی است وفاق عدوی تو با دوستانش‌ کم از غدغهء مرغزی باد و رازی مسعود سعد هم گفته است: تو را چه نسبت با دیگران و این مثل است‌ که مرغزی را هرگز چه کار با زاری است ظهیر فارابی نیز گوید: تو ملک بردی و دشمن بگرد تو مزید که این مثل سخن مرغزی با رازی سوزنی سمرقندی نیز گفته است: کی تواند حد ایشان جست‌ خصم کاین مرغزی و آن زاری است (5) حکمت این اضداد را بر هم ببست‌ ای قصاب این گردران با گردن است جمله«گردران با گردن است»از امثال قدیم‌ است که در نظم و نثر فراوان آمده که این‌ ضرب المثل تماما قبل از تصنیف مثنوی مولانا وجود داشته و همان گونه که از شاعران دیگر قبل‌ از او نیز آنها به کار برده‌اند یا در ابیات ذیل که‌ از مثنوی مولوی انتخاب شده و مورد استخراج و استقصاء ادیب توانا شادروان جلال همایی نیز قرار گرفته‌اند،امثال سایر،مشاهده می‌شود. بامداد)شاعر معاصر یکی‌ از اولین کسانی است که بعد از هدایت به‌ گردآوری و انتشار گنجینهء فرهنگ عوام اهتمام‌ نموده و در جنگها و مجلات ادبی از جمله‌ «فردوسی»و«کتاب هفته»که خود سردبیری‌اش را به عهده داشت بخشی تحت عنوان«کتاب کوچه» باز کرد و فرهنگ عامیانه را با همکاری تعدادی از جوانان علاقمند چاپ و منتشر نمود و بعدها نیز بصورت کتاب انتشار داد که تاکنون پنج جلد آنها به ترتیب حروف الفبا از چاپ در آمده است."

صفحه:
از 34 تا 38