Skip to main content
فهرست مقالات

نگاهی گذرا به میدان صاحب آباد تبریز

نویسنده:

(3 صفحه - از 68 تا 70)

خلاصه ماشینی:

"ق)و یعقوب در ژوییه همان سال در آنجا به تخت نشستند،این مسجد بسیار بزرگ بود و اتاقهای بسیار داشت که هم با گچ بری و رنگ آمیزیهای آبی-طلایی آراسته بودند»(8) «در جانب مغرب میدان وسیع،دروازه بزرگ‌ سفید رنگی بود و طاقی بر روی آن زده بودند که باغ‌ شاه در پس آن واقع بود و با گذشتن از آن به قصر پادشاه راه می‌شد یافت»(9) «این کاخ در وسط باغی با مصطبه‌ای قرار دارد و در هر گوشه این مصطبه،فواره‌های به شکل اژدها از مفرغ گذارده‌اند. این‌ بنا که نیز از آثار اوست،«مدرسه نصریه»نامیده‌ می‌شد و در نزدیکی این مدرسه باز«مسجد مقصودیه»واقع است که در دوره مقصود،فرزند دسینیا ساخته شده است»(11)«در میدان صاحب‌ آباد که تاکنون بصورت مکرر ذکر آن به میان رفت‌ بجز یک قصر کوچکتر که پادشاهان آق قویونلو از ایوان آن مسابقات و بازیها را تماشا می‌کردند و یا سفرای خارجی را در آنجا به حضور می‌پذیرفتند، یک بیمارستان بزرگ هم وجود داشت که فقط یک‌ دیوار حد فاصل آن و مسجد اوزون حسن بود... ق احداث‌ کرد و موقوفاتی به آن معین نمود»(13) با توجه به مطالب گفته شده مشخص می‌گردد که‌ میدان صاحب آباد تبریز در یک دوره مشخص و با طراحی از پیش اندیشیده شده با توجه به شرایط خاص اجتماعی و سیاسی شکل گرفته است. از بناهای اصلی زمان ساخت میدان به جهت‌ تخریب در جنگ و زلزله اثری نمانده است و فقط مسجد اوزون حسن و مدرسه نصریه در جای قبلی‌ و بدون کیفیت جالب توجهی بازسازی شده‌اند و مسجد صاحب الامر نیز در محل تقریبی مسجد شاه‌ مقصود قرار گرفته و بقیه ابنیه کاملا نابود گردیده‌ است."

صفحه:
از 68 تا 70