Skip to main content
فهرست مقالات

ادبیات و موسیقی در قرون سوم و چهارم

مترجم:

نویسنده:

(4 صفحه - از 22 تا 25)

کلید واژه های ماشینی : موسیقی، شعر، رودکی، آلات موسیقی، شاعر، ادبی، فارسی، شاهنامه، فردوسی، نوازندگان، آهنگ، سامانیان، ادبیات و موسیقی، فارابی، بلخی، موسیقی در قرون، شاعر مشهور زمان سامانیان، کتاب، مشهور، دانشمندان، رودکی شاعر متفکر زمان، زمان، رودکی انواع شعر فارسی، آلات موسیقی موجود، آهنگهای موسیقی موجود در قرون، ایرانی، مردم، موسیقی فارابی، اثر، موسیقی ایرانی

خلاصه ماشینی: "اینک چند نمونه از اشعار رودکی: همه نیوشهء خواجه به نیکی و صلح است‌ همه نیوشهء نادان به جنگ و فتنه و غوغا این جهان را نگر به چشم خرد نه بر آن چشم کاندر او نگری همچو دریافت وز نکوکاری‌ کشتی ساز تا بر آن گذری هر که ناموخت از گذشت روزگار هیچ ناموزد ز هیچ آموزگار تا جهان بود از سر آدم فراز کس نبود از راه دانش بی‌نیاز مردمان بخرد اندر هر زمان‌ راه دانش را به هر گونه زبان گرد کردند و گرامی داشتند تا به سنگ اندر همی بنگاشتند دانش اندر دل چراغ روشن است‌ و از همه بد بر تن تو جوشن است در منزل غم فکنده مفرش مائیم‌ و از آب دو چشم دل بر آتش مائیم عالم چو ستم کند،ستم کش مائیم‌ دست خوش روزگار ناخوش مائیم اصولا رودکی انواع شعر فارسی مانند مثنوی، قصیده،غزل و رباعی را به درجهء عالی رساند و اشعار او برای شعرای نسلهای بعدی الگو قرار گرفت. او در اشعارش دانش و کار را ستوده است: دانشا چون در یغم آیی از آنک‌ بی‌بهائی و لیکن از تو بهاست بی‌تو از خواستن مبادم گنج‌ همچنین زاروار با تو رواست با ادب را ادب سپاه بس است‌ بی‌ادب با هزار کس تنهاست به فلک بر دو شخص پیشه ورند آن یکی درزی آن دیگر جولاه این ندوزد مگر کلاه ملک‌ و آن نبافد مگر پلاس سیاه شهید بلخی یکی از دانشمندان پیشگاه زمان‌ سامانیان نیز بود و تألیفاتی داشت؛وی با دانشمند و طبیب مشهور محمد بن زکریای رازی مباحثاتی‌ داشت. رودکی به‌ علت درگذشت شاگرد عزیزش مرثیه‌ای سروده‌ است: کاروان شهید رفت از پیش‌ وان ما رفته گیر و می‌اندیش از شمار دو چشم یک تن کم‌ و از شمار خرد هزاران بیش ترشهء جان خویش از او بر بای‌ پیش کایدت مرگ پای آگیش (به تصویر صفحه مراجعه شود)فردوسی طوسی ابومنصور محمد بن احمد دقیقی نیز شاعر مشهور زمان سامانیان بود."

صفحه:
از 22 تا 25