Skip to main content
فهرست مقالات

نامه ها

(2 صفحه - از 80 تا 81)

کلید واژه های ماشینی : شعر، شاعر، وزن، عروض، ظرافت و لطافت شعر خاقانی، باب ظرافت و لطافت شعر، تصویرهای، خاقانی، هنری، تخیل، اوزان عروضی شعر، خیال، زبان، تصویرسازی، باب وزن و آهنگ شعر، شخصیت، نقاش، شعر ظرافت هنری، زبان شاعر بازتاب تخیلات، شاعری ترجمان شخصیت شاعر، ادبی، آهنگ، شعر و هنر، تخیل و تصویرسازی نظامی، خلاقیت هنری شاعر، ظرافت هنری و پیوستگی خیالی، وزن شعر، زیبایی، باب نوآوریهای وزنی، ظرافت تصویر و تخیل

خلاصه ماشینی: "دیگر آنکه فرموده‌اند اگر ده شاعر بزرگ را مثال بزنیم،یکی خاقانی و یکی هم نظامی است که در این‌ محدودهء چینشی قرار می‌گیرند،که‌ بخش نخست این اظهار نظر متین‌ است اما باید اذعان نمود که خاقانی‌ با همهء عظمت تصویرسازی و ایهام آفرینی و شگردهای لفظی و هنری و لاغی،هرگز ظرافت و لطافت و نظافت تخیل و تصویرسازی نظامی را ندارد. پس از آن در باب وزن و آهنگ‌ شعر بحث شده است که به صورت‌ خلاصه باید عرض کنم اگر با نظری‌ مهربانانه و محققانه به عروض جدید و نظریات مربوط به آن توجه داشته‌ باشیم،مجبور نخواهیم شد این همه‌ بحث و جنجال ناکارآمد مطرح‌ کنیم."

صفحه:
از 80 تا 81