Skip to main content
فهرست مقالات

فرهنگ، نردبان ترقی و بام تکامل

نویسنده:

(1 صفحه - از 46 تا 46)

کلید واژه های ماشینی : فرهنگ، نردبان ترقی و بام تکامل، واژه، اجتماعی، انسان، تایلور، آنتروپولوژی، زبان لاتینی، جامعه پدیده‌های اجتماعی فرهنگی، هنرها، مادی، جامعه، فرهنگ چکیدهء زندگی اجتماعی، پدیده‌های اجتماعی در معرض تغییر، تعریفهای، ریشهء لاتینی، تایلور مردم‌شناس، توانائی خاص بشر، ویژگیهای اساسی گروههای اجتماعی، قوانین، ویژگیهای مادی، تعریف کلاسیک تایلور، تایلور از فرهنگ، به‌معنی، نیازهای اساسی بشری، تایلور در کتاب، فرد، واژهء فرهنگ، ویژگیهای فرهنگ، یاد کردیم توانائی

خلاصه ماشینی: "اما با وجود این تعریف کلاسیک تایلور از فرهنگ،بحث و گفتگوهای زیادی در این زمینه برانگیخته است و مردم شناسان بر حسب دیدگاههای مختلف‌ تعریفهای گوناگونی از فرهنگ به دست داده‌اند که‌ در تعریف توصیفی یا تشریحی از فرهنگ،فرهنگ‌ به عنوان یک کلیت از ویژگیهای اساسی گروههای‌ اجتماعی،تصورات،باورها،هنرها و اداب و رسوم بشری و در تعریفهای تاریخی به عنوان میراث‌ ملی و در تعریفهای هنجاری به عنوان راه و روش‌ زندگی یک قوم و در تعریفهای ساختی به عنوان‌ نظامی از ویژگیهای مادی،معنوی که به منظور تأمین نیازهای اساسی بشری سازمان یافته‌اند،یاد شده است. انسان و فرهنگ‌ اجتماعیش در یکدیگر اثر متقابل دارند،از یک سو فرهنگ به صورت نامحسوس مسلط و حاکم بر زندگی اجتماعی است و از سوی دیگر فرد با اینکه‌ ثابت به نظر می‌رسد ولی همواره در معرض تغییر و تحول است که این دگرگونی با ارادهء انسان حاصل‌ می‌شود."

صفحه:
از 46 تا 46