Skip to main content
فهرست مقالات

محرم عشق غیور

نویسنده:

(1 صفحه - از 41 تا 41)

کلید واژه های ماشینی : محرم عشق غیور، مرثیه، شعر، محتشم، شاه، اسلام شعر فارسی جهت، محتشم کاشانی، اسلام، شعر فارسی، فردوسی

خلاصه ماشینی:

"به مادر خبر شد که سهراب گرد به تیغ پدر خسته گشت و بمرد خروشید و جوشید و جامه درید به زاری بر آن کودک نارسید بزد چنگ و بدرید پیراهنش‌ درخشان شد آن لعل زیبا تنش روان گشته از روی او جوی خون‌ زمان تا زمان اندر آمد نگون کنون من کرا گیرم اندر کنار که خواهد بدن مر مرا غمگسار؟ دریغا تن و جان و چشم و چراغ‌ به خاک اندرون مانده از کاخ و باغ کنون بند بگشای از جوشنم‌ برهنه ببین این تن روشنم چو بگشاد خفتان و آن مهره دید همه جامه بر خویشتن بردرید همی ریخت خون و همی کند موی‌ سرش پر ز خاک و پر از آب روی بدو گفت سهراب کاین بدتریست‌ به آب دو دیده نباید گریست ز خویشتن کشتن اکنون چه سود چنین رفت و این بودنی کار بود با تأملی در دواوین شاعران شعر فارسی می‌شود ثاری از این قبیل مرثیه خواند و حظ وافی برد و بجاست از این شاعران از فرخی سیستانی،مسعود سعد سلمان،انوری،خاقانی،حکیم نظامی، سیف فرغانی،سعدی شیرازی،حافظ،محتشم‌ کاشانی،آفرین لاهوری،صباحی بیدگلی،وصال‌ شیرازی،قاآنی شیرازی،ناصر الدین شاه قاجار، ملک الشعرای بهار،علامه دهخدا،شهریار،رهی‌ معیری،مهرداد اوستا،حمید سبزواری،مشفق‌ کاشانی و شاعران نسل انقلاب اسلامی یاد کرد."

صفحه:
از 41 تا 41