Skip to main content
فهرست مقالات

نامه ها

(1 صفحه - از 77 تا 77)

خلاصه ماشینی:

"بر این اساس(روزارد ماه سپندارمذ-25 اسفند ماهخورشیدی)به فرمودۀ خود استادتوس روز پایان شاهنامه-به گمانبسیار تدوین نخست-می‌باشد وشایسته است که شورای فرهنگعمومی این روز را به نام«فردوسی»وبه عنوان یک روز ملی در تقویمرسمی جمهوری اسلامی ایران اعلامبکند تا برپایی آیینهای ویژۀ بزرگداشت در ایران و دیگر کشورهایجهان نام مقدس ایران را چون همیشهبدرخشاند."

صفحه:
از 77 تا 77