Skip to main content
فهرست مقالات

اصلاح ساختارهای کهنه

نویسنده:

(4 صفحه - از 64 تا 67)

کلید واژه های ماشینی : دستور زبان فارسی، فعل، متمم، فعل مرکب، جمله، مفعول، اسمی، ضمیر، کتاب، مسند، جزء اسمی فعل مرکب، صفت، متعدی، اصل، پیرو موصولی، نقش دستوری ضمیر پیوسته، جمع، مثال، جملهء پیرو موصول، پیرو موصولی اسمی، نقش، کتاب نگارش دستور زبان فارسی، متمم فعل، اصطلاح، متمم اسم، اسم و گروه اسمی، بخش ساختن فعل متعدی، فعلهای زبان فارسی، جملهء، ساختن فعل متعدی با فعل

خلاصه ماشینی: "اما نکتهء در خور توجه‌ اینکه مؤلف عنوان بحث را«نقش دستوری ضمیر پیوسته»نام نهاده که موضوعی بحث انگیز است و خواننده انتظار دارد که مؤلف با آوردن مثالهایی‌ دربارهء نقش دستوری ضمایر پیوسته به فعلهای لازم‌ یک شخصی-که خود از آنها با عنوان فعل‌ غیر شخصی نام می‌برند-توضیح دهند،لکن‌ متأسفانه توضیحی در میان نیست. این نکته را می‌توان دربارهء متعدی کردن فعل«مردن»در جدول‌ ص 98 لحاظ کرد و برای برخی دیگر نیز می‌توان به‌ صورت معادل،متعدیهایی را آورد: ایستادن(14)-برپا کردن آمدن-گذاشتن خفتن-خواباندن در ص 105 زیر عنوان«فعل مرکب»می‌خوانیم: «اسمهایی که در ساختن فعل مرکب بکار می‌روند، قبل از آنکه با فعل ترکیب شوند،مفعول یا متمم‌ فعل یا قید فعل بوده‌اند و می‌توان باز هم آنها را به‌ همان صورت در آورد و حتی بین آن اسمها با فعل‌ فاصله انداخت». بحث دربارهء«فعل مرکب»از مهمترین مباحث‌ دستور زبان فارسی است و آنچه را که مؤلف در کتاب خود به عوان فعلهای مرکب ذکر کرده‌اند، اغلب فعلهایی است که با یکی از ارکان اصلی‌ (مفعول،متمم و مسند)یا وابستهء قید(قید و... دکتر وحیدیان کامیار ضمن ارائه معیارهایی‌ بر اساس زبان شناسی در مورد تشخیص فعل مرکب‌ چنین می‌نویسند:«(16)عدم توجه به معیارهای‌ صحیح باعث شده که دستورنویسان در این مورد با میل و نظر شخصی خود عمل کنند،لذا آنچه در فعل مرکب گرفته‌اند،اغلب فعل بسیط است با مفعول یا متمم یا مسند یا قید یا جزء اینها."

صفحه:
از 64 تا 67