Skip to main content
فهرست مقالات

نظامی گنجوی و منزلت شعر

نویسنده:

(3 صفحه - از 33 تا 35)

کلید واژه های ماشینی : شعر، کنایه، نظامی گنجوی، چین، گل زرد، پیامبر، روایات، خمسه نظامی، سخن، عرش، رسول خدا ( ص )، مخزن‌الاسرار، طلوع خورشید و برآمدن روز، حدیث شریف نبوی، کبود، رسول خدا درمورد شعر، احادیث نبوی از مقام شعر، یوسف رخ مشرقی، کعب بن مالک، خورشید طلوع، شاعران رافرماندهان سخن، سخن پروران رابلبل عرش، احادیث و روایات، چین ز چین، یوسف صبح، روشن، شاعر و داستانسرای گنجه، پیامبر گرامی ( ص )، کنایه از خورشید، آئینه چین

خلاصه ماشینی: "قدرت و احاطه او در استخدام کلمات و تعابیرمتنوع از الفاظ و ترکیبات زیبا و بدیع و تشبیهاتنغز و لطیف و استعارات و کنایات دقیق و ظریفو دقت او در توصیف طبیعت،بویژه طلوعخورشید و برآمدن روز در مثنوی«لیلی و مجنون»مثال زدنی است: {S«هر روز که صبح بر دمیدی#یوسف رخ مشرقی رسیدی»(1)S}{Sچون صبح به فال نیکروزی#بر زد علم جهان فروزیS}{Sابروی حبش به چین درآمد#کائینه چین ز چین برآمد(2)S}{Sشبگیر که چرخ لاجوردی#آراست کبودیی به زردیS}{Sخندیدن قرص آن گل زرد#آفاق به رنگ سرخ گل کرد(3)S}{Sروز یکه هوای پرنیان پوش#خلخال فلک نهاد بر گوشS}{Sسیماب ستاره‌ها در آن صرف#شد ز آتش آفتاب شنگرف»(4)S}(به تصویر صفحه مراجعه شود) نظامی گنجویو منزلت شعر حسن مقصودی {Sچون صبحدم آفتاب روشن#زد خیمه بر این کبود گلشنS}{Sسیاره شب پر ارغوان شد#بر دجله نیلگون روان شد(5)S}{Sچون روز سپید روی بنمود#سیفور سیاه شد زد اندود(6)S}و نیز قدرت او در توصیف مجالس عیش وطرب و صحنه‌های بزم در مثنوی هفت پیکر و بیاناحساسات و حالات عاشقانه در مثنوی«شرفنامه»و«اقبالنامه»،موجب شده که خمسه نظامی بهصورت شاهکاری کم نظیر در صحنه ادبیاتفارسی جلوه‌گر شود."

صفحه:
از 33 تا 35