Skip to main content
فهرست مقالات

سیاست های نرخ بهره در کشورهای در حال توسعه

گزارشگر:

(4 صفحه - از 33 تا 36)

کلید واژه های ماشینی : نرخهای بهره، اقتصادی، کشور در حال توسعه، آزادسازی، آزادسازی کامل نرخهای بهره، آزادسازی نرخهای بهره، آزادسازی کامل نرخهای بهره اقدام، نظارت بانکی، آزادسازی نرخهای بهرهآزادسازی کامل نرخهای، ریسک اخلاقی

خلاصه ماشینی:

"تجربه کشورهای مورد بحث نشانگر آناست که وقتی مکانیزم و برنامه از پیش تعیینشده‌ای برای دستیابی به نرخهای بهره مثبت وجودندارد،تاکید اصلی باید بر روی شرایط اولیه حاکمبر اقتصاد،علی الخصوص وضعیت تثبیت اقتصادی(شرایط مالی بخش خصوصی)و کیفیت نظارتبانکی معطوف گردد. سؤالاتی که در این رابطه مطرح میشوند بهقرار ذیل هستند:&%31509BONG315G% -آیا نرخهای بهره باید بتدریج آزاد شوند یااینکه طی مدت کوتاه این امر صورت پذیرد؟ -چه شرایطی می‌بایست قبل از آزادسازینرخهای بهره در اقتصاد حاکم باشد؟ -آیا ترتیب اجرای این سیاستها در کشورهایبا نرخ تورم بالا باید متفاوت از کشورهای با نرختورم پایین باشد؟ -سیاستهای مربوط به بانکداری،قانونگذاری ونظارت بانکی از چه درجه اهمیتی برخوردارند؟ تجربه چند کشور در حال توسعه نشانگر آن استکه وقتی مکانیزم و برنامه از پیش تعیین شده‌ایبرای دستیابی به نرخهای بهره مثبت وجودندارد،تاکید اصلی باید بر روی شرایط اولیهحاکم بر اقتصاد،علی الخصوص وضعیت تثبیتاقتصادی(شرایط مالی بخش خصوصی)و کیفیتنظارت بر سیستم مالی معطوف گردد. کشورهای مذکورهنگام تثبیت اقتصادی و گسترش نظارت بانکیکارآ،به انجام افزایش تدریجی(تعدیلتدریجی)در نرخهای اسمی بهره کنترل شده،جهت حفظ سطح مثبت واقعی آن اقدام نمودند. چنانچه وضعیت کلان اقتصادیبی‌ثبات بوده(سوددهی بخش خصوصی تاثیرمنفی می‌پذیرد)و نظارت بانکی نیز کارآ نباشد،آزادسازی نرخهای بهره می‌بایست کاملاتدریجی صورت گیرد در غیر اینصورت حذفناگهانی کنترل نرخهای بهره سبب ایجاد اختلالدر قراردادهای مالی بلند مدت6میگردد. مأخذ:نشریه TNEMPALEVED & ECNANIF دسامبر 1993 ترتیب اجرای سیاستهای کلان اقتصادی و بخش مالی ترتیب اجرای سیاستها شرایط اولیه کشور (به تصویر صفحه مراجعه شود)مرحله اول تثبیت اقتصادی صورت گیردو نظارت قوی بانکی برنرخهای در حال تعدیلاعمال گردد."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.