Skip to main content
فهرست مقالات

قوانین و مقررات

(22 صفحه - از 96 تا 117)

کلید واژه های ماشینی : صادرات ،واردات ،ثبت سفارش ،بانک ،ارز ،ودیعه ثبت سفارش ،بخشنامه ،دلار ،گمرک ،نخ ،میگو ،ماهی ،مقررات ارزی بانک مرکزی ،قانون مقررات صادرات و واردات ،مهلت اعتبار ،گشایش اعتبار ،واردات کالا ،صادرات و واردات وزارت بازرگانی ،پلاستیک ،ارز واردات در مقابل صادرات ،واردات در مقابل صادرات ،وزارت بازرگانی ،وزارت بازرگانیمیزان ودیعه ثبت سفارش ،پایان خردادماه سال ،سفارش واردات در مقابل صادرات ،ثبت سفارش جهت گشایش اعتبار ،ایران ،گمرک ایران ،گشایش اعتبار اسنادینرخ ارز صادراتی ،ارز صادراتی

خلاصه ماشینی:

"لغو اخذ پیمان ارزی جهت صدورکالاهای غیرنفتی ادارۀ سیاست‌ها و مقررات ارزیبانک مرکزی جمهوری اسلامی ایرانپیرو بخشنامه‌های شماره 60/14/17مورخ 72/5/2 و 60/1473 مورخ72/5/13 موضوع ثبت سفارشواردات کالا در مقابل پیمان‌هایارزی و شرط ورود کالا در مهلتاولیه پیمان و 60/1625 مورخ1372/10/22 در خصوص ثبتسفارش واردات به صورت بدونانتقال ارز در این موارد صرفا برایکالاهای موضوع ماده 43 آئین‌نامهاجرایی قانون مقررات صادرات وواردات در مقابل پیمان ارزی تاآخرین روز مهات پیمان‌نامه بلامانعبوده و حمل کالاهای ثبت سفارششده به کشور نیز حد اکثر تا 6 ماهبعد از انقضای مهلت پیمان وظهرنویسی اسناد مربوط برای ترخیصکالا بلامانع می‌باشد،اینک طیبخشنامه شماره 60/1021 مورخ73/1/31 که خطاب به کلیهواحدهای ذیربط صادر نموده طبقماده 13 قانون مقررات صادرات وواردات مصوب 72/7/4 اخذ پیمانارزی بابت صدور کالاهای غیرنفتیکشور را لغو اعلام داشته و مقررنموده است که ثبت سفارش وارداتدر مقابل صادرات براساس پروانهصادراتی کالا در وزارت بازرگانیانجام می‌شود و نیازی به ثبتسفارش در بانک،نمی‌باشد. " اضافه می‌نماید که گمرک ایرانپیرو بخشنامه مذکور بالا و طیبخشنامه شماره73/1582/103/2822/11/386 مورخ73/3/16 جهت تکمیل بخشنامهیاد شده نکاتی را به شرح زیر خطاببه گمرکات کشور ابلاغ نموده است: "حسب اعلام وزارت بازرگانیمجوزهایی که تا تاریخ 73/2/14 ازطرف ادارات کل بازرگانی استان‌هابه عنوان واردات قبل از صادراتبرای پیله‌وران صادر و کالا در مهلتدو ماهه از تاریخ صدور اجازه‌نامه‌هاحمل و با رعایت مهلت‌های مقرر درماده 11 آیین‌نامه اجرایی قانونمقررات صادرات و واردات به کشوررسیده یا برسد با رعایت دیگرمقررات قابل ترخیص می‌باشد وپیله‌وران الزام به انجام صادراتقبل از واردات ندارند"."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.