Skip to main content
فهرست مقالات

سوار بر کشتی نجات حسین (ع)

نویسنده:

(5 صفحه - از 4 تا 8)

کلید واژه های ماشینی : حق، امام حسین ( ع )، خدا، غیب، داستان، تاریخ، شهادت، حقیقت، زندگی، آدم

خلاصه ماشینی:

"عوامل مهم شناخت حوادث تاریخی بر آمده از ارزشها شناخت و داوری صحیح درباره هر حادثه بزرگ‌ تاریخ که به انگیزه ارزشها به وجود آمده است مربوط به سه عامل مهم است: (به تصویر صفحه مراجعه شود) عامل اول اطلاعات لازم و کافی در حد مقدور پیرامون ماهیت و علل و نتایج حادثه بدیهی است که هیچ حادثه‌ای،حتی ناچیزترین‌ رویداد در عرصهء زندگی فردی و اجتماعی،بدون‌ شناخت علل نزدیک و دور و جریانات همزمان که‌ ممکن است بنوعی با حادثه ارتباط داشته باشند، قابل فهم نیست،چه رسد به آن قسمت از وقایع‌ بزرگ تاریخی جهانی(1)که در سرنوشت مادی و معنوی همه انسانها دارای تأثیر عمیق باشد و این‌ حقیقت که داستان امام حسین(ع)از جهت جامع‌ بودن به تمامی ابعاد فداکاری در راه عالیترین‌ ارزشهای انسانی،منحصر به فرد است؛بر هیچ‌ کسی پوشیده نیست. این عبارت را در کتاب امام حسین(ع)و ایران، نویسنده محقق آلمانی با صراحت کامل می‌توان‌ (به تصویر صفحه مراجعه شود)هیچ حادثه‌ای،حتی‌ ناچیزترین رویداد در عرصهء زندگی فردی و اجتماعی،بدون‌ شناخت علل نزدیک و دور و جریانات همزمان قابل فهم نیست، چه رسد به آن قسمت از وقایع بزرگ‌ تاریخی جهان که در سرنوشت‌ مادی و معنوی همه انسانها دارای‌ تأثیر عمیق باشد و این حقیقت که‌ داستان امام حسین(ع)از جهت‌ جامع بودن به تمامی ابعاد فداکاری در راه عالیترین ارزشهای‌ انسانی منحصر به فرد است،بر کسی پوشیده نیست."

صفحه:
از 4 تا 8