Skip to main content
فهرست مقالات

«خرقه سوزی» در شعر حافظ

نویسنده:

(2 صفحه - از 32 تا 33)

کلید واژه های ماشینی : خرقه، شعر حافظ، خرقه سوزی، صوفیان، خانقاه، جامی، ایهام، تصوف، تنبیه، نفحات الانس، پیر، خانقاه خرقه صوفی، اصطلاح فنی خانقاهی صوفیانه، شعری حافظ ایهام، حافظ اصطلاح فنی صوفیانه، شعر حافظ اصطلاح فنی، عبد الرحمان جامی در نفحات، تنبیه خرقه سوزی، استغفار، خرقه بر تن صوفی، رنگ، جامه، شارحان، مراحل تنبیهات خانقاهی، در شعر، صوفی خاطی از خانقاه مرحله، جامه صوفیان از پارچه، خرقه سوختن، ایهام زیبا در شعر حافظ، پیر و مرشد

خلاصه ماشینی: "هر چند که معلوم نیست‌ که وی دست ارادت پیری گرفته و در تصوف به یکی از این طایفه نسبت درست‌ کرده،اما سخنان وی چنان بر مشرب این‌ طایفه واقع شده است که هیچ کس را آن‌ اتفاق نیافتاده»(1) جامی شعر شناس و تذکره عرفانگار بخوبی دریافته بود که بزرگترین صنعت‌ شعری حافظ ایهام است و همین ایهام وی‌ را نزد هر طایفه از فرق صوفیانه عزیز می‌دارد،زیرا که می‌توان شعر وی را به هر ذوقی معنی بخشید. (6)اما خرقه پوشی و سیر مراتب‌ این هیچگاه دلیلی بر تعلق دائمی خرقه بر تن صوفی نبود و صوفیان هر گاه از مسیر سیر و سلوک که مورد نظر پیر و مرشد قرار داشت خارج می‌شدند،تنبیهاتی در مورد آنها به اجرا درمی‌آمد که یکی هم«خرقه‌ سوزی»بود،خرقه‌ای که حضرت علی(ع) دست به دست تا به پیر خانقاه رسیده بود و بر تن مرید شایسته پوشانده می‌شد گاه به‌ مناسبتهایی از تن وی درمی‌آمد و همان‌ خرقه که صلاحیت و سلامتی صورت‌ ظاهری را می‌نمایاند گاهی موجب‌ خودنمایی و تعیین نفسانی می‌شد."

صفحه:
از 32 تا 33