Skip to main content
فهرست مقالات

گذری در اندیشه های مارتین هایدگر

نویسنده:

(4 صفحه - از 54 تا 57)

کلید واژه های ماشینی : هایدگر، فلسفه، انسان، مرگ، فکر، تفکر، اندیشه‌های مارتین هایدگر، غرب، ذات، حقیقت، فکر هایدگر، تفکر هایدگر، هستی، هایدگر راه تفکر آینده، تفکر هایدگر انسان از هستی، زبان، پرسش، آینده، اندیشه هایدگر، سنت، جهان، واقعیت، هایدگر انسان، هایدگر ذات انسان، تاریخ، حقیقت تفکر هایدگر، تاریخ فلسفه، هایدگر تاریخ فلسفه، اسلامی، فلسفه غرب

خلاصه ماشینی: "زمانی بود که من نبودم و زمانی خواهد آمد که من‌ دیگر نباشم،نبودن چه معنی می‌دهد؟این معمای‌ سرنوشت انسان است و در تأکید بر این دیدگاه به نظر می‌رسد که هایدگر طرز تلقی جدیدی برای مسائل‌ دیرین ما بعد الطبیعه و دین پیشنهاد می‌کند. اما یک حقیقت مسلم دیگر در کنار این حقیقت (به تصویر صفحه مراجعه شود) وجودی نیز عرض وجود می‌کند که اساس فلسفه‌ هایدگر است و آن اینکه انسان به عنوان چیز موجودی‌ که در باب«نفس وجود»می‌پرسد«وجود دارد»و در این لحظه و در همین حد از کوشش است که ما باید به«انسان»به عنوان تنها چیزی که می‌توانیم در برابر پرسش از لفظ وجود ارائه دهیم توجه کنیم. با این حال از لحاظ تکلم و زبان‌ در این سنت،کلمه«وجود»گویی خالی فرض شده‌ و هر بار به امر و شی‌ء متفاوتی اطلاق شده است، یعنی در واقع خود وجود چیزی دانسته نشده است و به فراخور نیاز فیلسوف و به دلخواه او نسبت به اشیاء معانی مختلفی پیدا کرده است. بدین جهت‌ تفکر هایدگر فقط با در نظر گرفتن صورت و قالبی‌ که برای این تفکر انتخاب کرده قابل بحث است و به‌طور کلی به عقیده او برای این که حقیقت به نحوی‌ قابل بیان باشد،باید زبان عادت خود را ترک کند و از مفهوم‌سازی که منجر به غفلت در مورد مسأله‌ وجود می‌شود،اجتناب ورزد."

صفحه:
از 54 تا 57