Skip to main content
فهرست مقالات

فرهنگ و اخلاق در قرن بیستم

(8 صفحه - از 52 تا 59)

کلید واژه های ماشینی : فرهنگ ،جامعه ،اجتماعی ،فرهنگ و اخلاق ،غرب ،انسان ،فنی ،اسلام ،سیاسی ،اخلاق در قرن ،شرق ،دین ،ارزشهای ،فکر ،سنتی ،ملت ،ارزشهای اخلاقی ،علم اخلاق ،قرن بیستم ،نسل ،یونان ،اقتصادی ،اروپا ،جامعه‌شناسان ،تاریخ ،مطالعات جامعه شناختی اخلاقی ،زندگی ،قواعد اخلاقی ،اخلاق و دین ،بیگانه

خلاصه ماشینی:

"و در هر دوره و برای هر گروهی‌ اخلاق چیزی مطلق است که به خودی خود پذیرفته می‌شود»(2) آنچه در پی خواهد آمد،نگاهی است به‌ مفاهیم فرهنگ و اخلاق و جنبه‌های‌ جامعه شناختی اخلاق و بررسی جنبه‌های‌ عمومی‌تر اخلاق در جوامع جدید که حکایت از جدایی بین اخلاق و دین به عنوان یکی‌ از جنبه‌های بارز تغییرات فرهنگی دارد. «ما آنچنان به تسلط فنی و صنعتی مغرب عادت‌ کرده‌ایم که فکر غرب را به طور کلی با صفت‌ فعال و عملی و به عنوان ضد آن،روحیه شرقی‌ را با صفت نظری و عرفانی مشخص می‌کنیم و حتی پیشتر رفته و نوعی رابطه بین روح مسیحیت‌ با تاکیدی که بر تجلی خداوند در انسان دارد،و در نتیجه اصالت ماده و پیدایش طرز فکر علمی‌ جدید با همه رهاوردهایش از قبیل بررسی و استثمار طبیعت،فرض می‌کنیم و این روح مادی‌ شده مسیحیت را در برابر روح و فکر متعالی‌ ادیان هندویی و بودایی و اسلام قرار می‌دهیم و بدین ترتیب موضوع تا آنجا قلب می‌شود که‌ دیگران را رویایی و خیال پرست و دور از واقعیت‌ قلمداد می‌کنیم. در هند امروز ما بین مفاهیم اخلاقی سنتی‌ و آرزوهایی که در قالب جنبشهای سیاسی‌ خواستار رشد اقتصادی و اصلاح اجتماعی بیان‌ می‌شود،تضاد عمیق وجود دارد و به این پرسش‌ هنوز پاسخ داده نشده است که اخلاق سنتی با *آثار و مراتب سقوط اخلاقی، تنها به گسترش ظلم و جنایت‌ قدرتمندان در حق ملتهای دیگر محدود نمی‌شود،بلکه در داخل‌ مرزهای همین کشورهای به ظاهر پیشرفته،مرگ ارزشهای اخلاقی‌ سبب بروز بحرانهای عظیم‌ معنوی شده و پشت انسان جدید را خم کرده است."

صفحه:
از 52 تا 59