Skip to main content
فهرست مقالات

ویژگی های حماسی رساله های فارسی شیخ اشراق

نویسنده: ؛

مرداد 1380 - شماره 178 (6 صفحه - از 12 تا 17)

کلید واژه های ماشینی : شیخ اشراق ،حماسی ،رساله‌های فارسی شیخ اشراق ،حماسه‌های عرفانی ،فارسی شیخ اشراق ،عرفانی ،حماسی رساله‌های فارسی ،پهلوانی ،ادبی ،حماسه‌های ملی ایران ،حماسه‌های عرفانی سهروردی ،مصنفات شیخ اشراق ،حماسه‌های ملی ،حماسه‌های پهلوانی ،مصنفات ،اشراق در نگارش آثار ،رساله‌های فارسی ،اثر ادبی حماسی ،آثار حماسی ،متون حماسی ،قهرمان حماسه ،اثر ادبی ،حماسی آثار سهروردی ،حماسه‌های ملی و پهلوانی ،ادبیات حماسی ،نقد ادبی ،آثار سهروردی ،ملی ایران ،انواع ادبی ،عالم جان

شیخ شهاب الدین یحیی بن حبش بن امیرک‌ سهروردی،بی‌شک یکی از بزرگان حکمت و فلسفه و عرفان ایران زمین است.این حکیم فرزانه‌ در مدت عمر کوتاه ولی پر بار خویش،آثاری ارزنده‌ و ماندگار به جامعه بشری تقدیم کرده است که از زوایای گوناگون در خور توجه و دقت هستند. آثاری که متاسفانه تا حدودی مورد کم مهری و بی‌توجهی اندیشمندان و پژوهشگران قرار گرفته و به رغم امتیازات زاید الوصف‌شان ناشناخته‌ مانده‌اند.شیخ اشراق در استفاده از تجارب ناب‌ بشری با سعه صدر برخورد می‌کرد و بر گلهای‌ معرفت انسانی از هر مکتب و مرامی می‌نشست و شهد صاف و گوارای آنها را جهت غنای آثار خویش‌ جمع می‌کرد.از طرف دیگر هدف اصلی او در پرداختن به مباحث فلسفی،احیای تفکر فلسفی‌ ایران باستان بود و با حکیم فرزانه طوس در یک‌ مسیر قرار می‌گرفت.چرا که فردوسی نیز می‌خواست گوشه‌ای دیگر از فرهنگ ایرانی یعنی‌ جوانمردی،دلاوری،جنگاوری و آزادگی آنان را احیا کند.بنابراین،به نظر می‌آید همین دو عامل‌ باعث شده است که شیخ اشراق در نگارش آثار خود به اثر بی‌نظیر حکیم طوس بی‌توجه نباشد.به‌ طوری که به ساختار و شاکله«شاهنامه»و امتیازاتی‌ 2Lکه این اثر را از آثار مشابه متمایز می‌گرداند،آشنایی‌ داشته و همین آشنایی عمیق و ژرف باعث شده است‌ که در بیان تجارب عرفانی او،این ساختار و ویژگی‌ها متجلی شوند که همین عامل بر زیبایی‌ آثارش افزوده است.در این نوشتار تلاش می‌شود تا ضمن اثبات این مدعا،گوشه‌هایی از زیبایی‌ هنری آثار شیخ اشراق نشان داده شود و نوع ادبی‌ «حماسه‌های عرفانی منثور»در تقسیم بندی‌ شاخه‌های ادبیات حماسی مورد تایید قرار گیرد.

صفحه:
از 12 تا 17