Skip to main content
فهرست مقالات

رستم در قادسیه

نویسنده:

(7 صفحه - از 31 تا 37)

کلید واژه های ماشینی : رستم، قادسیه، سرداران، جنگ، ساسانی، تاریخ طبری، یزد گرد، حکومت، رستم در قادسیه، اعراب، ایران، اسلام، پارسیان، آیین، جنگ قادسیه، مردم، عرب، سعد بن ابی‌وقاص، خدا، حکومت یزد گرد، سبب، یزد گرد جهت فرستادن رستم، میان یزد گرد و رستم، سخن، پای زنان به حکومت ساسانی، حکومت ساسانی، ترجمه، یزد گرد سوم، سردار دلیر، سردار سپاه عرب

خلاصه ماشینی: "به هر حال،علی رغم فتوحات چشمگیر و به‌ ظاهر آسانی که نصیب تازیان می‌شد،شواهدی در تاریخ در دست است که نشان می‌دهد تلفات‌ اعراب در این زد و خوردها،بسیار بوده است؛ زیرا،«اهتمام عمر به ادامه فتوحات مسلمین در سرزمین پارسیان،او را واداشت تا پیش از نماز صبح همان شب که ابو بکر وفات یافت،کسان را دعوت کرد که:با«مثنی بن حارثه شیبانی»سوی‌ دیار پارسیان روند؛اما تا سه روز،کسی به قصد عزیمت به سوی پارسیان،رغبت نشان نمی‌داد؛ زیرا«جبهه پارسیان،ناخوشایند بود؛که قدرت و شوکت و نیروی آنان بسیار بود و برامتها،تسلط یافته بودند. ستاره شمر بود و بسیار هوش‌ به گفتار موبد نهاده دو گوش شاهنامه(8322) شاید بتوان با اطمینانی بیشتر گفت:توصیف‌ رستم از تازیان و پیش بینی وقایع بعدی که بر ایرانیان‌ روی خواهد آورد-و در نامه رستم مذکور است- توسط حماسه سازان بعد از اسلام،به شاهنامه‌ رسیده و الحاق گردیده است؛یا از آن حکیم توس‌ است که علی رغم شکوه حماسی وقایع پیشین، مشاهده این که تمامی آن جبروت«هبأمنثور» می‌گردد،خشم و اندوه او را برانگیخته است تا نظر خویش را در باب تازیان و شیوه جهانداری آنان، بدین گونه به تصویر کشد و قید تاریخ استقلال نیمه‌ مستحکم ایرانی در قرن چهارم هجری(سامانیان)، موید این گمان تواند بود. و آیا نمی‌شود با اطمینان بیشتری بر این باور پای فشرد که رستم در میدان نبرد غفلتا مورد حمله قرار گرفت و«ترور»شد؛خواه از جانب گروه‌ نخست باشد و خواه از سوی گروههای دوم!؟ (به تصویر صفحه مراجعه شود) (1)-شاهنامه کهن(پارسی تاریخ غرر السیر)،حسین بن‌ محمد ثعالبی مدغنی،ترجمه سید محمد روحانی،انتشارات‌ دانشگاه فردوسی مشهد،چاپ اول،2731،ص 904،«..."

صفحه:
از 31 تا 37