Skip to main content
فهرست مقالات

زیبایی شناسی فلسفه فرهنگ و «تحول زیبایی شناختی»

نویسنده: ؛

مترجم: ؛

آبان 1380 - شماره 181 (4 صفحه - از 48 تا 51)

کلید واژه های ماشینی : ولش ،فلسفه فرهنگ ،تحلیل فلسفی نقد هنری ،تحول زیبایی‌شناختی ،زیبایی‌شناختی ،شوسترمان ،فلسفه هنر ،پست‌مدرن ،معضلات فلسفه جامعه‌شناسی فرهنگ ،فلسفی ،دیدگاه شوسترمان و ولش ،آثار هنری ،پدیده‌های زیبایی‌شناختی ،شوسترمان و ولش ،زیبایی‌شناسی فلسفی ،ولش و ریچارد شوسترمان ،جامعه‌شناسی فرهنگ و نقد فرهنگ ،زیبایی‌شناسی نظمی ،فرهنگ و نقد فرهنگ ،ریچارد شوسترمان ،معضلات فلسفه ،زیبایی‌شناسانه ،ولفگانگ ولش ،میان مدرن و پست‌مدرن ،معاصر ،ولش و شوسترمان ،بزرگترین معضلات فلسفه ،پدیده‌های زیبایی‌شناسانه ،علم اخلاق ،دایرة المعارف زیبایی‌شناسی

بدون تردید در عصر حاضر شاهد جهش‌ زیبا شناسی هستیم که از سکون فردی گذشته‌ و از ورای مدنیت و اقتصاد به اصول نظری‌ رسیده است و اکنون در مرحله‌ای فراتر، واقعیت در تمامیت خود از منظر ما ساختاری‌ زیبایی شناختی دارد. زیبا شناسی باید مورد تجدید نظر قرار گیرد به شیوه‌ای که در بستر وسیع‌تری جای گیرد، درون فلسفه فرهنگ بشر. کتابی که فلسفه را دنباله منطقی زندگی‌ زیبا شناسانه معرفی می‌کند نمی‌تواند میان‌ منطق و زیبایی شناسی ثنویت لازم را برقرار کند،این همان چیزی است که فاصله و اختلاف غیر قابل حلی را میان مدرن و پست مدرن به وجود آورده است. «زیبایی شناسی،فلسفه فرهنگ و«تحول‌ زیبایی شناختی»عنوان مقاله‌ای که به قلم‌ لارس آبرگ به رشته تحریر در آمده است.در این نوشتار،وی مطلع سخن خود را به نقل از ولفگانگ ولش و ریچارد شوسترمان آغاز کرده‌ است تا پایه تحلیلی بحث مورد نظر را بر آن‌ استوار سازد. وی می‌گوید:زیبایی شناسی نظمی است‌ فلسفی که با پدیده‌های زیبایی شناختی،به‌ طور اعم و با آثار هنری به طور اخص و ضمنا تحلیل فلسفی نقد هنری مرتبط است. مباحثی که وی در مجموع در این مقاله‌ بدان پرداخته همچنان بزرگترین معضلات‌ فلسفه جامعه شناسی فرهنگ و نقد فرهنگ‌ می‌داند. آنچه در پی می‌آید مقاله‌ای است که در همایش بین المللی معنای زیبایی که از مهر ماه‌ سال جاری تا اسفند ماه هر چهار شنبه در ساختمان شماره 3 فرهنگستان بر پا می‌شود- درج شده است.

صفحه:
از 48 تا 51