Skip to main content
فهرست مقالات

آن برق بی نیازی: پا به پای هم با غزلی از بیدل

معرف:

(4 صفحه - از 11 تا 14)

کلید واژه های ماشینی : غزل، بیدل، شوق، کتانها، ناز، رم، برق بی‌نیازی، غزلی از بیدل، رنگ، کج‌کلاه

خلاصه ماشینی:

"{Sتمام شوقیم،لیک غافل که دل به راه که می‌خرامد#جگر به داغ که می‌نشیند،نفس به آه که می‌خرامد#ز اوج افلاک اگر نداری حضور اقبال بی‌نیازی#نفس به جیبت غبار دارد،ببین سپاه که می‌خرامد#گر نه رنگ از گل تو دارد بهار موهوم هستی ما#به پردۀ چاک این کتانها،فروغ ماه که می‌خرامد؟#غبار هر ذره می‌فروشد به حیرت آیینۀ تپیدن#رم غزالان این بیابان پی نگاه که می‌خرامد؟#ز رنگ گل تا بهار سنبل شکست دارد دماغ نازی#در این گلستان ندانم امروز کج کلاه که می‌خرامد#اگر امید فنا نباشد نوید آفت‌زدای هستی#به این سر و برگ،خلق آواره در پناه که می‌خرامد؟#نگه به هرجا رسد،چو شبنم ز شرم می‌باید آب گردد#اگر بداند که بی‌محابا به جلوه‌گاه که می‌خرامد#به هرزه در پردۀ من و ما غرور اوهام پیش بردی#نگشتی آگه که در دماغت هوای جاه که می‌خرامد#مگر ز چشمش غلط نگاهی رسد به فریاد حال بیدل#وگرنه آن برق بی‌نیازی،پی گیاه که می‌خرامدS}***این غزل از غزلهای عرفانی بیدل است،البته نه از آن نوعی که پیش ازاین در شعر فارسی دیده‌ایم و غالبا همراه با اصطلاحات خاص میخانه‌ایبوده است. گاه این سیر از نوع مراقبتی زاهدانه است و گاه از نوععارفانه‌اش که شاعر در این گریبان،نشانه‌های معشوق رامی‌بیند،مثل بیتبالا و این بیت که در آن بلند شدن آه را یادآور قد بلند معشوق می‌داند: {Sچقدر بهار دارد سوی دل نگاه کردن#به خیال قامت یار دو سه سرو آه کردنS}(ص 1036) و این هم بیتی دیگر: {Sسراغ یوسف مطلب در این بیابان نیست#مگر ز چاک گریبان نظر به چاه کنیدS}(488) {Sاگرنه رنگ از گل تو دارد بهار موهوم هستی ماS}(به تصویر صفحه مراجعه شود) {Sبه پردۀ چاک این کتانها،فروغ ماه که می‌خرامد؟S}پیش از همه باید گفت که این«نه»مصراع اول،به واقع«نه»نفی استبرای فعل«دارد»."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.