Skip to main content
فهرست مقالات

وقتی از مولا کمک گرفتم

مصاحبه شونده:

(3 صفحه - از 22 تا 24)

خلاصه ماشینی:

"» دکتر مهین دخت معتمدی در زمینه ادبیات و شعر دارای تألیفاتی است و در میان‌ دانش‌پژوهان سنندج چهره‌ای شاخص و شناخته شده است که پایان‌نامه دکتری خود را در موضوع«صور خیال شاعرانه در دیوان مسعود سعد سلمان»شاعر قرن پنجم هجری‌ نگاشته است. من‌ در همان سال به صورت متفرقه در امتحان ورودی‌ دانش‌سرای عالی شرکت کردم و از قضا شاگرد اول‌ شدم و با خرج دولت برای ادامه تحصیل به تهران آمدم‌ و دوباره به خانه پدرم رفتم. *عادت من در پژوهشهای‌ علمی بر این است که همواره‌ درباره موضوعاتی کار کنم که‌ تازه و بدیع باشند و به همین‌ دلیل چون مسعود سعد شاعر شناخته شده‌ای بود من‌ این پژوهش را هیچ وقت چاپ‌ نکردم. عادت من در پژوهشهای علمی بر این است که‌ همواره علاقه دارم درباره موضوعاتی کار کنم که تازه‌ و بدیع باشند و به همین دلیل چون مسعود سعد شاعر شناخته شده‌ای بود من این پژوهش را هیچ وقت‌ چاپ نکردم. شما در مجموعه‌ شعر گلهای آبیدر گریزی هم به جنگ‌ زده‌اید و چند شعری درباره جنگ تحمیلی‌ و مظالمی که طی آن بر مردم کردستان‌ رفته است در این مجموعه وجود دارد. پس از اینکه به ایران‌ برگشتم مدیر آن موزه که او هم نسبت به من محبت‌ بسیار داشت کتابی دستنویس از می‌زیاده را با عنوان‌ «ابتسامات و دموع:اشکها و لبخندها»را برای من‌ فرستاد که من آن کتاب را هم به فارسی ترجمه کردم و با همین عنوان منتشر شد."

صفحه:
از 22 تا 24