Skip to main content
فهرست مقالات

رقص گلها در بیکران طبیعت

کلید واژه های ماشینی : رقص گلها، نقاشی، هنری، مهتاب کیافر، زیباییها، رنگها، بیکران طبیعت، روح، بیننده، دیدن زیباییها شروع، روح زیبایی و کمال، الهام از رنگهای طبیعت، کمال اثر هنری، هنرمند نقاش، آثارش، هنر رسیدن به ملکوت خداوند، روح مکدر انسانها، زیباییها و فریبندگیها الهام، انسجام و کمال اثر، فعالیت هنری، عرضه آثارش به علاقه‌مندان، نقاش معاصر گل، طبیعت بی‌بدیل خداوند، گلهای زیبا، مظهر زیبایی، تهران و کارشناس‌ارشد نقاشی، عظمت و شکوه خلقت، روحی ملکوتی، آثارش رنگ، اذهان خسته و روح

خلاصه ماشینی: "تکنیک کیافر در اکثر آثارش رنگ و روغن و گاهی نیز آبرنگ است وی می‌گوید:همواره کوشیده‌ام با الهام از رنگهای طبیعت که روحی ملکوتی را به جان و احساس آدمی عرضه می‌دارد رنگها را به صورت تخت و روشن و شفاف به کار برم و این به دلیل آن است که شناخت و کاربرد رنگها،ترکیب بندی و فرم و بافت در انسجام و کمال اثر هنری بسیار مؤثر است. این نقاش معاصر گل که مظهر زیبایی و طراوت و رنگ و بوست را به عنوان سوژه اصلی آثارش برگزیده و دلیل این انتخاب را این چنین بیان می‌کند:برای اهل هنر رسیدن به ملکوت خداوند مهمترین نکته است و من سعی کرده‌ام با نشان دادن گلهای زیبا بیننده را به دیاری دور رهسپار کرده و مشامش را معطر کنم."

صفحه:
از 98 تا 98