Skip to main content
فهرست مقالات

یادگار شهید مدرس

مصاحبه شونده:

(15 صفحه - از 5 تا 19)

خلاصه ماشینی:

"کیهان فرهنگی:شما که به دکتر مصدق نزدیک‌ بودید از طریق دولت نمی‌توانستید اقدامی برای آن‌ها بکنید؟ دکتر مدرسی:آن‌ها دولت را در وضعیتی قرار داده بودند که دولت هیچ کاری نمی‌توانست بکند، یعنی آنچنان این دست‌ها بسته شده بود که واقعا اگر خود مردم همت نمی‌کردند از طرف دولت هیچ‌ کاری نمی‌شد کرد!بعد هم چون مصدق برایش‌ مسجل شده بود که بازار تنهایش نمی‌گذارد و افرادی مثل شمشیری و غیره کمک می‌کردند،و آن زمان هم بین مصدق و کاشانی آن دوستی‌ها برقرار بود و ایشان هم حمایت می‌کرد،بنابر این، خیالش راحت بود که مردم و دانشجویان با کمال‌ قدرت و رغبت و همت انی کار را انجام می‌دهند و دیگر لازم نیست آن‌ها وارد شوند! کیهان فرهنگی:ایشان همان آقای دکتر گویای‌ معروف هستند؟ دکتر مدرسی:بله ایشان آقای دکتر عبد العلی‌ گویا بود و یک روز به من فرمودند که اگر می‌توانی‌ بیا منزل ما خیلی برای من عجیب بود که یک استاد فیزیک و رییس فرهنگ،و آن هم از رؤسای آن‌ زمان،از یک شاگرد دعوت کند که برود به‌ خانه‌اش،گفت ببین!من یک استادی دارم به نام‌ شیخ رجبعلی خیاط و گفته که یک چنین کسی با این مشخصات در شهرضا هست،و من آمده‌ام‌ اینجا فقط به خاطر شخص شما،که شما را به ایشان‌ برسانم. کیهان فرهنگی:به عنوان آخرین سؤال،جناب‌ دکتر مدرسی همان طور که فرمودید مرحوم شیخ،شاگردانش را انتخاب‌ می‌کرد برای تعلیم و تربیت معنوی و عرفانی،چنانکه خود حضرتعالی را ایشان توسط آقای گویا انتخاب کرد و دیگران را هم همین‌طور،سؤال این‌ است که آیا جناب شیخ با آن حوزه تأثیر سخن و آن نفوذ معنوی بالا،آیا در آن‌ زمان از اصلاح جمع و جامعه ناامید شده بودند که بیشتر به فرد،نظر داشتند."

صفحه:
از 5 تا 19