Skip to main content
فهرست مقالات

کتاب شناسی دکتر علی مدرسی

نویسنده:

(2 صفحه - از 20 تا 21)

خلاصه ماشینی:

"دکتر مدرسی در این کتاب،جدای از دستور زبان فارسی،انواع انشاء و گونه‌های متنوع شعر فارسی را شرح‌ و توضیح داده و قطعات نثر ادبی نیز در کتاب گنجانیده است. (به تصویر صفحه مراجعه شود) *مدرس این کتاب،تکمیل کننده کتاب‌ پیشین دکتر مدرسی درباره مدرس، بزرگمرد دین و سیاست است. دکتر مدرسی در مقدمه این کتاب‌ آورده است:«تا سال 57 سخن‌ (به تصویر صفحه مراجعه شود) از مدرس گناهی نابخشودنی بود. *آثار منتشر نشده دکتر مدرسی،پنج جلد کتاب‌ دیگر زیر چاپ دارد که عبارتند از: 1-تحلیل سیستمی جریان‌شناسی‌ تاریخ 2-ریشه‌یابی قراردادهای‌ استعماری در ایران 3-مجلس دوم و قانونگرایی‌ (مدرس،مجلس و تاریخ) 4-ماه مجلس(داستان زندگی و مبارزات مدرس) 5-اسناد تاریخی گیلان با محور اسناد میرزا کوچک خان جدای از این آثار،کار بزرگ و در دست تدوین دکتر مدرسی نگارش‌ شرح زندگانی و تعلیمات مرحوم شیخ‌ رجبعلی خیاط است و دیگر،تدوین‌ «کتاب زرد»اثر شهید مدرس."

صفحه:
از 20 تا 21