Skip to main content
فهرست مقالات

گذری بر «دیوان حکیم ناصر خسرو»

نویسنده:

(6 صفحه - از 50 تا 55)

کلید واژه های ماشینی : ناصر خسرو، دیوان ناصر خسرو، دیوان حکیم ناصر خسرو، ناصر خسرو چاپ دانشگاه تهران، دیوان ناصر خسرو چاپ دانشگاه، معنی، تحلیل اشعار ناصر خسرو، اشتباه، ملعون پیل، فعل

خلاصه ماشینی:

"(2) 8-ص 146،بیت 3: تو نشسته خوش و عمر تو همی پرد مرغ کردار و برو مرگ نهاده فخ در توضیح این بیت آمده است:«تو خوش‌ نشسته‌ای و عمرت مانند مرغ در حال پختن است‌ و اجل برای آن تله نهاده. (همان مأخذ،ص 144) سنایی غزنوی از این کلمه صفت ساخته که بر وجود فعلی از آن،قرینه تواند بود: رنج کاران گنج لاشانند زر نگهدار راز پاشانند (حدیقه سنایی،ص 453) آن فعل را در این بیت می‌توان یافت: ای پسر گر دل و دین را سفهالاش کنند تو چو ایشان مکن و دین و دل خویش ملاش» (10) 32-ص 319،بیت 53: با طلعت مبارک مسعود او ز سعد خالی است مشتری را در قوش طلعتش معنی شده است:«طلعت مبارک مستنصر همچون خالی مایه آرامش چهره مشتری در خانه‌ قوس است؛یعنی او سعادت بخش‌تر از ستاره‌ مشتری است. » 33-ص 356،بیت 35 و 34: زین اسب آز ذل است ای پسر فعل او خواری،عنان او سوال تا فرود آیی به آخر گر چه دیر بر در شهر نمیدی لا محال در معنی این دو بیت آمده است:«اگر اسب‌ آز شوی،سرانجام به شهر نومیدی در می‌آیی. » در تحلیل اشعار ناصر خسرو آمده است: «سولان یا سبلان کوهی است در سه فرسنگی‌ اردبیل(برهان): این چاه بر شو به سولان دانش به یک سو شو از جوی از جر عصیان(322) ای جوان،عبرت از این پیر هم اکنون گیر از سر سولان بندیش هم از پایان (379) استاد پورداود در کتاب خود فصلی مشبعی‌ تحت عنوان«سولان»آورده و گفته‌های مورخان و جغرافی نویسان را درباره آن نقل کرده و چنین‌ برمی‌آید که این نزد زردشتیان محترم بوده(15)..."

صفحه:
از 50 تا 55