Skip to main content
فهرست مقالات

طلیعه؛ شاعران، ستم ستیز یا...

(1 صفحه - از 4 تا 4)

کلید واژه های ماشینی : ستم، طلیعه، ستم‌ستیز، شعر، قرآن کریم، تعریف شعر و کیستی شاعر، انقلاب، ستمگران، باورها، فرمان

خلاصه ماشینی:

"«شاعران را گمراهان پیروی می‌کنند/نمی‌بینی که آنها در هر وادیی سرگردانند/و سخنانی می‌گویند که خود به آن عمل‌ نمی‌کنند/مگر شاعرانی که دین باور و نکوکارند،خدا را بسیار یاد می‌کنند و برای رفع ستم،یاری می‌جویند/آنها که ستم‌ کرده‌اند بزودی خواهند دانست که با چه انقلابی زیر و زبر خواهند شد. قرآن این‌ شگفتی را بیان می‌کند که چگونه کسی که خود سرگردان است و به سخن خویش ملتزم نیست،می‌تواند راهبر دیگران باشد! این شاعران، واژه‌های گهربار زبان خود را در پای سلطه‌گران جهانی و خودکامگان داخلی نمی‌ریزند و قلم خود را به مزدوری نمی‌فروشند، بلکه با گستردگی خیال و عاطفه پر بار از قلم خویش،سلاحی می‌سازند که در جان مردم شور و غوغا می‌افکند و آنها را به‌ همیاری برای مبارزه با بی عدالتی در گسترهء جهان فرا می‌خواند. ابیات زیر،نمونه‌ای از اشعار ستم ستیز و مورد تأیید قرآن کریم است."

صفحه:
از 4 تا 4