Skip to main content
فهرست مقالات

از فرادست: گزارش یک رؤیای سرخ

نویسنده:

(9 صفحه - از 93 تا 101)

کلید واژه های ماشینی : عقل سرخ ،داستان ،رمزی ،رؤیای ،سهروردی ،زال ،روایت ،راوی ،رستم ،سی‌مرغ ،داستان فرعی ،رستم و اسفندیار ،خورشید ،رمزشناسی ،نور ،عقل‌سرخ ،زمان داستان عقل‌سرخ زمانی ،داستان فرعی زال و سی‌مرغ ،داستان فرعی سی‌مرغ و رستم ،نفس ،کوه ،تأویل ،رمز و داستان‌های رمزی ،روح ،نماد ،زال و سی‌مرغ ،سفر ،داستان اصلی رمزی ،سهروردی عناصر سادهء داستانی ،داستان اصلی

خلاصه ماشینی:

"اما پیش از همهء اینها،ذکر خلاصه‌ای از داستان ضروری است: «داستان رسالهء عقل سرخ با سؤال یکی از دوستان راوی‌ درباره این که آیا مرغان زبان یکدیگر را می‌دانند،آغاز می‌شود و راوی به دنبال جواب مثبتی که به سوال می‌دهد،نقل می‌کند که‌ خود قبلا به صورت بازی آفریده شده و با دیگر بازان سخن‌ می‌گفته است. ما در بحث رمزشناسی به این مقوله باز خواهیم گشت، اما آنچه از منظر روایت‌شناسی باید بدان پاسخ دهیم،آن است‌ که داستان فرعی«زال و سیمرغ»و«رستم و اسفندیار و سیمرغ» چگونه در میان روایت اصلی جای گرفته است؟ شگرد سهروردی در گریز به این دو داستان فرعی بسیار زیرکانه است. رمزهای این مرحله عبارتند از: زال-همان«باز»یا روح تبعیدشده به عالم ماده سیمرغ-خورشید آهو بره-ماه مادر زال-عناصر طبیعی(امهات اربعه) سام-افلاک(آباد سیعه) رستم-نفس ناطقه(روح) اسفندیار-نفس اماره (پایان دو داستان فرعی) دوازده کارگاه-دوازده برج استادان هفتگانه-سیارات هفتگانه:قمر،عطارد، زهره،خوشید،مریخ،مشتری و زحل. (به تصویر صفحه مراجعه شود) به عقیدهء نگارنده،شخصیت‌های دو داستان فرعی‌ «سیمرغ و زال»و«سیمرغ و رستم و اسفندیار»را به‌ موازات شخصیت‌های داستان اصلی می‌توان چنین‌ ترسیم و رمزشناسی کرد:1-«رستم»در داستان فرعی مانند «باز»داستان اصلی رمزی از روح یا نفس ناطقه است،2- «زال»در داستان فرعی مانند«عقل سرخ»داستان اصلی‌ رمزی از جبرئیل یا عقل دهم است،3-«سیمرغ»در داستان فرعی مانند«سیمرغ»داستان اصلی رمزی از خورشید یا همان عقل اول است. »34 روایت سفر مرغان که با«رسالهء الطیر»ابن سینا آغاز و با «حکایات»شیخ اشراق ادامه می‌یابد،تنها در وجود سالک است‌ که تحقیق عینی می‌یابد و به کمال می‌رسد و این اتفاقی است که‌ در«منطق الطیر»عطار و به عبارت بهتر در درون خود عطار به‌ وقوع می‌پیوندند: چون نگه کردند آن سیمرغ زود بی‌شک این سیمرغ آن سیمرغ بود35 منابع (1)-شاپوری،سعید«جنبه‌های داستانی رساله عقل سرخ»،ادبیات‌ داستانی،ش 42،ص 84."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.