Skip to main content
فهرست مقالات

شهید عشق

نویسنده:

(3 صفحه - از 72 تا 74)

خلاصه ماشینی:

"قاضی همدانی در کتاب«شکوی الغریب»نخست‌ برای آنان از آفریدگار هستی طلب آگاهی و بینش‌ می‌کند و می‌فرماید:«خدا کسی را که به من گوش‌ فرا دهد حفظ کند،تا پاره‌ای از جنایت دست‌ سرنوشت را نسبت به خود با او باز گویم: گروهی از علمای معاصر،(هم عصر قاضی) خدا نیک توفیقشان دهاد و راهشان را به خیر دنیا و آخرت هموار گرداناد،و ریب و نیرنگ از دلهاشان‌ زدوده دارد. »در حال کوچه و جایی را که‌ صفحاتی از کتاب تمهیدات *او دقیقا دو دستگاه حاکمه در ذهن خود می‌شناسد:دستگاه‌ حاکمه مطلقه الهیه که بر حق‌ است و خادمان آن نیز مستحق‌ خدمت‌اند و دستگاه حاکمه‌ ترکان که خدمت به آنان شایسته‌ انسان عارف نیست. »(10)و در جایی دیگر گفته‌اند قاضی همدانی مرگ خود را از پیش می‌دانسته و گفته است: ما مرگ و شهادت از خدا خواسته‌ایم‌ وانهم به سه چیز کم بها خواسته‌ایم گر دوست چنین کند که ما خواسته‌ایم‌ ما آتش و نفت و بوریا،خواسته‌ایم(11) پیرامون دانش،آگاهی و بینش قاضی همدانی‌ بسیار گفته و نوشته‌اند و بسیار هم می‌توان نوشت‌ و سخن گفت که،فرصتی دیگر می‌خواهد. قاضی همدانی مانند یک ایرانی‌ میهن پرست نگران سرنوشت سیاسی اجتماعی آن‌ روز ایران و زادگاهش همدان است. (6)-نک:تاریخ الوزرا،تألیف«عباس اقبال آشتیانی»وزارت‌ در عهد سلاطین بزرگ سلجوقی ص 267 (7)-تمهیدات-تحشیه عفیف عسیران-انتشارات منوچهری- 1370 تهران ص 22 (8)-نامه‌ها همان مآخذ ج 1-ص 251 نامه 2 (9)-شکوی الغریب:همان مأخذ ص 34 و نک:نامه ص 357 (10)-نقل از«دیدنی‌های همدان»تألیف علی جهانپور- فن آوران همدان 1379 ص 184 (11)-نسبت این دو بیت به قاضی همدانی را عده‌ای از محققان‌ درست ندانسته‌اند."

صفحه:
از 72 تا 74