Skip to main content
فهرست مقالات

ترویج عبودیت محققانه

نویسنده:

(8 صفحه - از 32 تا 39)

کلید واژه های ماشینی : مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران، زنان، حوزه علمیه قم، مدارس، برنامه، دینی، مدرسه علمیه، سال مدیریت حوزه علمیه خواهران، حوزه‌های علوم، معاونت مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه، دفتر مطالعات و تحقیقات زنان، کارشناسی، مرکز مدیریت حوزه علمیه قم، تربیت، مدارس علمیه خواهران، دفتر مراکز تخصصی مرکز مدیریت، تخصصی، برنامه حوزه‌های علمیه خواهران، زنان دوره‌های آموزش مسایل زنان، شورای عالی حوزه علمیه، تحقیقات حوزه‌های علمیه خواهران، شخصیت زن در اسلام، حوزه‌های علمیه خواهران اصولی، معاونت پژوهشی، فرهنگی، تحقیقات زنان دوره‌های آموزش مسایل، مرکز مدیریت برادران حوزه علمیه، حوزه علمیه قم کار، حوزه‌های علمیه خواهران سید داود، مدیریت برادران حوزه علمیه قم

خلاصه ماشینی: "اصول حاکم بررسی‌های مفصل،ما را به این نتیجه رسانده که‌ لازم است برای رسیدن به اهداف آموزشی،پژوهشی‌ و پرورشی حوزه‌های علمیه خواهران اصولی را (به تصویر صفحه مراجعه شود) مشخص کنیم،لذا در حیطه‌های آموزشی،پژوهشی‌ و پرورشی،اصولی را به عنوان اصول حاکم‌ استخراج و تصویب کردیم که رئوس آن چنین است: 1-آسیب شناسی اخلاقی روحانیت و از میان‌ برداشتن موانع تربیت و رشد معنوی آنان،2-پرورش‌ اخلاقی روحانیت و زمینه سازی رشد ملکات فاضله‌ در مراحل مشخص،3-تربیت اجتماعی روحانیت، 4-حاکمیت ارزش‌های دینی و اخلاقی بر امور آموزشی و پژوهشی،5-تقویت روحیه حریت‌ فکری،آزاد منشی و شجاعت ابراز نظر در عین احترام‌ به بزرگان،6-گسترش روحیه تحقیق،تتبع،نقادی‌ و بالندگی در چهار چوب اصول و ضوابط اسلامی، 7-اولویت تقویت قدرت انبساط و روحیه اجتهاد بر توسعه محفوظات در امر آموزش و پژوهش،8- تعمیق آگاهی‌های سیاسی،اجتماعی و فرهنگی‌ طلاب متناسب با شرایط زمانی و مکانی،9-اهتمام‌ به سنت مباحثه،10-توجه به شیوه‌های نوین در آموزش،تحقیق و تبلیغ،11-زمینه سازی برای‌ آزادی انتخاب استاد در صورت امکان،12-اهتمام‌ به تقویت بنیه اعتقادی افراد تحت برنامه 13- سامان بندی امر پژوهش و تأکید بر فعالیت‌های علمی‌ گروهی،14-رعایت نظم و انضباط در کلیه امور به‌ ویژه در امر آموزش،15-اهتمام ویژه به استعدادهای‌ درخشان،16-سیاست گذاری منسجم و واحد در امور کلان حوزه‌ها،17-توجه به شرایط و نیازهای‌ منطقه‌ای به ویژه در برنامه ریزی‌های آموزشی 18- هماهنگی میان حوزه برادران و حوزه خواهران در سیاست‌های کلی،19-اصل بودن اشتراک‌ برنامه‌های آموزشی میان برادران و خواهران،20- محدود بودن دوران تحصیلی در هر مقطع،21- کار آمدن بودن هر مقطع متناسب با اهداف پیش بینی‌ شده آن مقطع،22-توجه به جنبه‌های کاربردی‌ دروس نسبت به اهداف هر مقطع،23-تنظیم دروس‌ بر اساس اسلوب علمی و متناسب با ویژگی‌های زنان‌ از نظر محتوا و حجم،24-توجه ویژه به علوم‌ کاربردی به عنوان اولویت در دوره‌های نیمه تخصصی‌ و تخصصی،25-توجه ویژه به مباحث علوم‌ تربیتی،26-توجه به آموزش مهارت‌های فردی ویژه‌ بانوان،27-گرایش به شروع زودتر تحصیلات‌ حوزوی خواهران،28-انعطاف پذیری دوره‌های‌ آموزشی تا حد امکان،29-گرایش به کوتاه کردن‌ ساعات آموزشی و تنوع آن،30-توجه به وضعیت‌ خاص خواهران در تنظیم ساعات آموزشی و اختصاص زمان‌های فعال روزانه به این امر،31- رعایت استانداردهای پرورشی و آموزشی در فضاهای‌ متناسب با وضعیت خواهران و 32-توجه به ویژگی‌ زنان در ارتباطات استاد و شاگرد و مدیریت."

صفحه:
از 32 تا 39