Skip to main content
فهرست مقالات

وقتی خلقت تنگ است لطفا از بچه ها کناره بگیر

نویسنده:

(4 صفحه - از 20 تا 23)

کلید واژه های ماشینی : کودکان، والدین، آزار، روانی، خانواده‌های، اجتماعی، تربیت، حقوق، پدیده‌ی کودک‌آزاری در جامعه، صدمات، کودک آزار، بروز آزار کودک، مشکلات، جامعه، نکردن مقررات و قوانین، اقدام، نسبی پدیده‌ی کودک‌آزاری، تدوین مقررات ویژه، رفتار، بهداشت جسمی و روانی، آزار و اذیت، بهتریناعمال مهرورزی با کودکان، زمینه‌ی حقوق کودک، ذهنی، تعلیم و تربیت کودکان، کودکان و نوجوانان، بروز، نکردن، وضع قوانین و تدوین مقررات، توجه به بهداشت جسمی

خلاصه ماشینی: "وقتی خلقت تنگ استلطفااز بچه‌هاکناره بگیر (به تصویر صفحه مراجعه شود)آذر زمانی کارشناس ارشد کودکان استثنایی &%00105SORG001G% امروزه به دلیل ارتقای سطح آگاهی‌های عمومی،توجه به حقوقکودکان اهمیتی روزافزون یافته است و تعداد بیش‌تری از والدین در اینزمینه تلاش می‌کنند. بر این اساس و با توجه به پیامدهایناگوار فردی و اجتماعی و فراوانی نسبی پدیده‌ی کودک آزاری در جامعه،اقدام برای وضع قوانین و تدوین مقررات ویژه و نیز تهیه و اجرای طرح‌هایتحقیقاتی در این زمینه،آگاهی دادن به قشرهای گوناگون جامعه برایشناسایی،پیشگیری و اقدامات مداخله‌گرایان به منظور درمان این معضلاجتماعی،ضرورت دارد. 8. والدین مستبد که در منزل جدی و سخت‌گیرند و رفتار آنان با توجه به پیامدهای ناگوار فردی و اجتماعیو فراوانی نسبی پدیده‌ی کودک آزاری درجامعه،اقدام برای وضع قوانین و تدوینمقررات ویژه و نیز تهیه و اجرای طرح‌هایتحقیقاتی در این زمینه،آگاهی دادن بهقشرهای گوناگون جامعه برای شناسایی،پیشگیری و اقدامات مداخله‌گرایانه به منظوردرمان این معضل اجتماعی،ضرورت دارد به گونه‌ای است که کودکان همیشه در حال ترس به سر می‌برند."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.