Skip to main content
فهرست مقالات

کتابشناسی دکتر حاکمی

نویسنده:

(4 صفحه - از 22 تا 25)

کلید واژه های ماشینی : ادب، کتاب، اشعار، کتابشناسی دکتر حاکمی، سماع، تاریخ ادبیات ایران، دکتر حاکمی، اثر، فرج بعد از شدت، متون ادب فارسی

خلاصه ماشینی:

"*گزیده‌ای از نثرهای مصنوع و مزین دکتر حاکمی در (به تصویر صفحه مراجعه شود) مقدمه این گزیده، پیشینه نثر مصنوع را از قدیمی‌ترین اثر: «کلیله و دمنه» ترجمه ابن مقفع تا دوره کمال آن در اواخر قرن هفتم پی‌ گرفته و روند این‌ گونه نثر را در آثار متأخرین نیز دنبال کرده است. آثار مشترک *تاریخ ادبیات ایران «برای سال سوم‌ (به تصویر صفحه مراجعه شود) آموزش متوسطه‌ عمومی» دکتر حاکمی در این اثر آموزشی، وضع سیاسی، فکری،اجتماعی و ادبی ایران را از قرن‌ هفتم تا قرن سیزدهم‌ هجری به تفکیک‌ بررسی کرده است. *متون ادب فارسی «برای سال دوم‌ (به تصویر صفحه مراجعه شود) آموزش متوسطه‌ عمومی فرهنگ و ادب» این کتاب‌ مجموعه‌ای فراهم‌ آمده از نظم و نثر فارسی با توضیح‌ لغات و پرسش‌هایی‌ در پایان هر مبحث‌ کتاب است. *متون ادب فارسی «برای سال سوم‌ (به تصویر صفحه مراجعه شود) آموزش متوسطه‌ عمومی فرهنگ و ادب» این اثر، همچون کتاب‌ پیشین،شامل‌ گزیده‌هایی از نظم و نثر فارسی توأم با توضیح مختصری‌ درباره سراینده،نویسنده و عنوان اثر است. *متون ادب فارسی این اثر آموزشی به‌ (به تصویر صفحه مراجعه شود) کوشش استاد حاکمی، سید علی محمد سجادی و منصور استخری فراهم آمده و برای تدریس در دوره‌ آموزش متوسطه‌ عمومی رشته فرهنگ و ادب انتخاب شده‌ است. *تاریخ ادبیات ایران «برای سال چهارم‌ (به تصویر صفحه مراجعه شود) آموزش متوسطه‌ عمومی فرهنگ و ادب» این متن آموزشی‌ نیز با همکاری دکتر حاکمی و محمد فاضل نیا تألیف شده‌ است."

صفحه:
از 22 تا 25