Skip to main content
فهرست مقالات

مردی روستایی که معلم خودش بود

نویسنده:

(3 صفحه - از 46 تا 48)

خلاصه ماشینی:

"یاد (به تصویر صفحه مراجعه شود) گامی کوتاه در تشییع مرحوم استاد محیط طباطبایی مردی‌ روستایی‌ که معلم‌ خودش بود رضا گرجی زاد وز شمار دو چشم یکتن کم‌ وز شمار خرد هزاران بیش سال 0821 شمسی در روستای ییلاقی«گزلا» تابع زواره اردستان اصفهان متولد شد. «مرا یاد-ترا فراموش» سید محمد رضا جلالی نائینی در مجله کلک‌ نوشته است:«در سال 5231 که قوام السلطنه به‌ مسکو عزیمت کرد تا شوروی قوای خود را از آذربایجان بیرون برد و ایران را تخلیه نماید استالین‌ تشبث به ماده 6 قرار داد 1291 م. زبان دانی این مردی که از روستا آمده بود،درست و حسابی معلم ندیده بود،و به روایتی فقط سه تا چهار سال درس خوانده بود،معلم و استاد و محقق‌ و روزنامه‌نگاری موفق از آب در آمد و در فرهنگ، سیاست و کیاست،تاریخ،جغرافیا،زبان،ادیان، ادبیات،دین شناسی(اسلام شناسی)،در صف‌ نخست دانش و دانایی و تحلیل و نقد و انصاف‌ ایستاد و این گنج شایگان را به تمام،از قبل تلاش و زحمت و کوشش و اشتیاق و اشتهای‌ سیری ناپذیرش در کسب علم و دانش و معرفت خواهی،حاصل کرد و اما خودش اعتقاد دارد:«این که کسی از ده بیاید،خودش معلم‌ خودش باشد و خودش همه امور خودش را تا به‌ حال اداره کرده باشد،اینها کیفیتش زیاد قابل بیان‌ نیست و گرنه آن قدر در تعلیم مردم حریصم که‌ می‌توانستم جزئیاتش را شرح می‌دادم. اما خدا را شکر می‌کنم که چون از اول عمر خیلی دوست داشتم که حرفم ناحق نباشد،خداوند مرا از لغزش‌ها حفظ کرد و گرنه این تعلیم و تربیت‌ من نبوده،این توفیق من بوده است و امیدوارم که‌ خداوند به همه کس توفیق حفظ اندیشه و فکر و عقیده را ببخشد."

صفحه:
از 46 تا 48