Skip to main content
فهرست مقالات

چون جیه یا عید بهار

نویسنده:

کلید واژه های ماشینی : چین، ترقه، عید بهار، رنگ سرخ، سال نو، افسانه، شب صدای انفجار ترقه، شب عید، ساعت سال نو ترکاندن ترقه، ترقه و آتش‌بازی، انفجار ترقه، شب عید عید بهار، مردم چین، انفجار ترقه و آتش‌بازی، خرید شب عید، باورها، پارچه‌ای به رنگ سرخ، صدای انفجار و رنگ سرخ، رسوم چینیان در عید بهار، نور افشانی، ماه، مردم چین در عید بهار، شب عید از روز عید، رسوم مردم چین در عید، خانواده‌ها، شب عید از آداب مردم، آغاز سال نو چینی، خرید شب عید از آداب، میان مردم چین، سال نو در شب عید

خلاصه ماشینی: "بر طبق تقویم کشاورزی چین،نخستین روز ماه‌ اول سال قمری در این کشور آغاز سال نو چینی و عید بهار است(2)این عید که با ماه بهمن سال ایرانی‌ مصادف است معمولا در سرمای سخت زمستان‌ برگزار می‌شود؛ولی در حقیقت از این تاریخ، تحول در وضعیت آب و هوایی سرزمین چین نیز آغاز می‌گردد و به تدریج از شدت سرما کاسته‌ می‌شود و به قول ما ایرانی‌ها زمین نفس می‌کشد. به طوری که امروزه زدن ترقه و آتش بازی از مهمترین مظاهر سال نو به شمار می‌آید و استفاده از رنگ سرخ که در این سرزمین رواج‌ فراوان دارد در عید نوروز چینی دو چندان شده و مفهوم خاصی می‌یابد. به رغم اینکه دولت چین تا حدی کار انفجار ترقه و آتش بازی را محدود و کنترل‌ کرده ولی مردم چین برای این کار ساعت خاصی را نمی‌شناسند و در بعضی مناطق،روزها پیش و پس‌ از عید،گاهی ناگهان در ساعت‌های آخر شب‌ صدای انفجار ترقه مانند صدای مسلسلی که نواری‌ از گلوله را شلیک کند به گوش می‌رسد و البته شب‌ عید که وضع خاص خود را دارد. ترقه و آتش بازی در میان مردم چین هر چند نوعی‌ اظهار شادمانی به مناسبت فرارسیدن سال نو به شمار می‌آید،ولی عقاید و باورهایی نیز در پشت سر آن نهفته‌ است که با افسانه‌های باستانی و افکار خرافی‌ بی‌ارتباط نیست. مردم چین به خصوص در شهرهای کوچک و روستاها به مناسبت فرارسیدن سال نو پارچه‌ای به‌ رنگ سرخ که بیت شعری بر روی آن نوشته شده بر سر در خانه‌های خود آویزان می‌کنند."

صفحه:
از 34 تا 37