Skip to main content
فهرست مقالات

Lexical Cohesion in High School English Textbooks

نویسنده:

علمی-ترویجی (وزارت علوم) (6 صفحه - از 48 تا 53)

کلیدواژه ها : متن ،انسجام ،پیوستگی ،پیوندهای انسجامی ،انسجام واژگانی

کلید واژه های ماشینی : نمرات دانش‌آموزان گروه گواه ،کتاب‌های انگلیسی دبیرستان بررسی ،انگلیسی دبیرستان از لحاظ انسجام ،گروه گواه آزمونی معمولی ،انسجام واژگانی ،حذف ابزارهای انسجام واژگانی ،انسجام واژگانی در متون انگلیسی ،تحلیل آماری نمرات دانش‌آموزان گروه ،ابزارهای انسجام واژگانی در متون ،گروه گواه ،اساس مدل هلیدی و حسن ،نوعی تغییر در انواع انسجام ،دانش‌آموزان ،تأثیری منفی بر مهارت خواندن ،مهارت خواندن دانش‌آموزان ،آزمون ،انسجام واژگانی و انواع ،متن ،انواع انسجام واژگانی مشاهده ،دانش‌آموزان بر اساس نمراتشان ،آزمون نلسون ( A ) ،سلسله آزمون درک مطلب ،انواع ،درک مطلب خواندن ،مرحله‌ی ،گروه آزمایش ،دانش‌آموزان برگزار ،متنحذف و متن تغییر ،تحلیل ،تأثیری

این مقاله در نظر دارد که ابتدا انسجام واژگانی و انواع آن را در کتاب‌های انگلیسی دبیرستان بررسی کند و سپس مشخص سازد که انسجام‌ واژگانی چه تأثیری می‌تواند بر مهارت خواندن داشته باشد.برایتحقق این هدف آزمایشی دو مرحله‌ای انجام شد:در مرحله‌ی اول کتاب‌های‌ انگلیسی دبیرستان از لحاظ انسجام واژگانی و بر اساس مدل هلیدی و حسن(1976)مورد تحلیل قرار گرفت.نتایج این تحلیل نشان داد که‌ همگام با افزایش حجم کتاب‌های درسی،نوعی تغییر در انواع انسجام واژگانی مشاهده می‌شود که کاملا منظم است.در مرحله‌ی دوم‌ تحقیق،آزمون نلسون (A) روی دانش‌آموزان برگزار شد.این دانش‌آموزان بر اساس نمراتشان به دو گروه همگن تقسیم شدند.یکی از این دو گروه به عنوان گروه گواه و دیگری به عنوان گروه آزمایش در نظر گرفته شد.به گروه گواه آزمونی معمولی داده شد سپس ابزارهای انسجام‌ واژگانی از این متنحذف و متن تغییر یافته به گروه آزمایش داده شد.در ادامه،هر دو گروه در یک سلسله آزمون درک مطلب شرکت کردند. تحلیل آماری نمرات دانش‌آموزان گروه گواه است.بنابراین،نتیجه‌گیری شد که حذف ابزارهای انسجام واژگانی در متون انگلیسی، تأثیری منفی بر مهارت خواندن دانش‌آموزان می‌گذارد.

خلاصه ماشینی:

"این مقاله در نظر دارد که ابتدا انسجام واژگانی و انواع آن را در کتاب‌های انگلیسی دبیرستان بررسی کند و سپس مشخص سازد که انسجام‌ واژگانی چه تأثیری می‌تواند بر مهارت خواندن داشته باشد. برایتحقق این هدف آزمایشی دو مرحله‌ای انجام شد:در مرحله‌ی اول کتاب‌های‌ انگلیسی دبیرستان از لحاظ انسجام واژگانی و بر اساس مدل هلیدی و حسن(1976)مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج این تحلیل نشان داد که‌ همگام با افزایش حجم کتاب‌های درسی،نوعی تغییر در انواع انسجام واژگانی مشاهده می‌شود که کاملا منظم است. این دانش‌آموزان بر اساس نمراتشان به دو گروه همگن تقسیم شدند. به گروه گواه آزمونی معمولی داده شد سپس ابزارهای انسجام‌ واژگانی از این متنحذف و متن تغییر یافته به گروه آزمایش داده شد. در ادامه،هر دو گروه در یک سلسله آزمون درک مطلب شرکت کردند. تحلیل آماری نمرات دانش‌آموزان گروه گواه است. بنابراین،نتیجه‌گیری شد که حذف ابزارهای انسجام واژگانی در متون انگلیسی، تأثیری منفی بر مهارت خواندن دانش‌آموزان می‌گذارد."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.