Skip to main content
فهرست مقالات

سفر شگفت انگیز شانه به شانه شیخ

مصاحبه شونده:

(1 صفحه - از 72 تا 72)

کلید واژه های ماشینی : قاضی، مناسبتچاپ ویژه‌نامه شیخ رجبعلی خیاط، جناب شیخ، نماز، برهان، شیخرجبعلی خیاط موهبتی، حال آقای برهان با پدرم، کیهان فرهنگی، حضرت علی ( ع )، خانه جناب شیخرجبعلی خیاط

خلاصه ماشینی:

"به هر حال آقای برهان با پدرم در نجف مراودهداشت وقتی در تهران با هم ملاقات کردیم به منگفت:بد نیست که یک روزی به خانه جناب شیخرجبعلی خیاط برویم. از خانه جناب شیخ که حرکت کردیم او یک بحثیرا پیش کشید و یک عبارتی عربی یا حدیثی راخواند و من گفتم:نه،مطلب این طور نیست وتازه این عبارتی که شما می‌گویید غلط است وبحث ادامه پیدا کرد،او عصبانی شد و من همعصبانی،بعد از چند دقیقه دیدم جلوی بازارچهنزدیک حرم حضرت عبد العظیم هستیم!!بهصحن که رسیدیم،جناب شیخ گفت:وضوداری؟گفتم:نه،گفت:وضو بگیر،رفتم که وضوبگیرم،سر حوض که ایستادم،یک دفعه متوجهشدم و با خودم گفتم:خدایا این را که می‌بینمخواب است یا بیداری؟داستان چیست؟آخر ماتا چند دقیقه پیش در خیابان مولوی تهران بودیم!تا این فکر به سرم زد،دست جناب شیخ را رویشانه‌ام حس کردم،گفت:دیر می‌شود برویم کهبه نماز برسیم."

صفحه:
از 72 تا 72