Skip to main content
فهرست مقالات

آغاز نقد ادبی

نویسنده:

(5 صفحه - از 53 تا 57)

کلید واژه های ماشینی : شعر، شاعر، سقراط، هومر، آغاز نقد ادبی، ایزد بانوی الهام هنری شعر، افلاطون، هنر، ایزد بانوی شعر، ایون

خلاصه ماشینی:

"این معیارهای آشکار اعلام شده‌ نقد ادبی«مهارت در هنر»،«مشاوره بخردانه‌ برای کار و بار دولت شهرها»ست که این یکی‌ شاید مهمتر از آن یکی باشد اما گزینش به فعل‌ واقعی دیونی سوس(برتری دادن آسیخولوس بر *«ای ایزد بانوی شعر،خشم‌ آخیلوس(آشیل)فرزند پله‌ را بسرای!»می‌بینیم که هومر منظور خود را با فراخوانی ایزد بانوی الهام هنری شعر آغاز می‌کند و نظریه‌ای درباره شعر خود عرضه می‌دارد و می‌گوید؛ شعرش به یاری الهامات آسمانی‌ نوشته شده یا بهتر بوده است، نوشته شود. در فرازی از این رساله- که آن را می‌توان در مقام باز سنجی تأکید استهزایی عبارتی موازی در رساله«ایون» نگریست اما تاریخ براهین در تأیید شعر،دارای‌ مجوزهایی خواهد بود که ما بیشتر به‌ جست و جوی ایده‌ها در شکوفایی کامل آنها *در گفت و گوی«ایون»راوی‌ اشعار هومر و سقراط،روشن‌ می‌شود که هر چه ایون درباره‌ هومر دارد بگوید به یاری آن چه‌ سقراط دانش و هنر می‌نامد، بیان نشده است و نمی‌توانسته‌ است بیان شود. وظیفه نگهبانان شر در واقع این خواهد بود که‌ راه بیرون شدن از شهر را به شاعران نشان بدهند: بنابراین اگر کسی به کشور ما بیاید که استعداد همه کارها را داشته باشد،بتواند به هر شکلی‌ در آید و همه چیز را بازنمایی کند و بخواهد هنرهای بی‌شمار خود را به نمایش بگذارد و اشعار خود را برای ما بخواند،از او همچون‌ آدمی شگفت‌انگیز،دلپذیر و مقدس تجلیل‌ خواهیم کرد اما به او خواهیم گفت که در جامعه‌ ما جایی برای مردمانی مانند او نیست و قانون ما اجازه نمی‌دهد چنین کسی در کشور ما بماند."

صفحه:
از 53 تا 57