Skip to main content
فهرست مقالات

رابطه بین کیفیت سود و بازده سهام

نویسنده:

ISC (30 صفحه - از 27 تا 56)

کلیدواژه ها :

بازده سهام ،کیفیت سود ،حجم معوقات ،اجزای اختیاری و غیراختیاری معوقات

کلید واژه های ماشینی : کیفیت سود و بازده سهام، کیفیت سود، اطلاعات، بازده سهام، حجم معوقات و بازده سهام، حسابداری، معوقات، معوقات و بازده سهام، معوقات و بازده سهام رابطه، اجزای غیر اختیاری معوقات

در این پژوهش،رابطه بین کیفیت سود و بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی شده است.هدف از تحقیق تعیین این موضوع است‌ که آیا سرمایه‌گذاران،تحلیل‌گران و...کیفیت اطلاعات حسابداری(کیفیت سود)را درک کرده و آن را در تصمیم‌گیریهای خود بکار می‌گیرند؟برای یافتن پاسخ این‌ سوال بایستی واکنش بازار را ببینیم.می‌دانیم که واکنش بازار نسبت به اطلاعات‌ منتشره را می‌توان از دو طریق 1)حجم معاملات 2)قیمت سهام و متعاقبا بازده‌ سهام مورد سنجش و اندازه‌گیری قرار داد.بنابراین در این تحقیق از بازده سهام‌ بعنوان متغیر وابسته استفاده شده است. از مجموعه معیارهای ارزیابی کیفیت سود،دو معیار نسبت وجه نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی به سود عملیاتی و حجم معوقات‌1انتخاب و تاثیر آنها بر بازده‌ سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران آزمون می‌شود. پژوهش فوق چهار فرضیه را بررسی می‌کند.در این فرضیه‌ها کیفیت سود،حجم‌ معوقات.اجزای اختیاری و غیر اختیاری معوقات بعنوان متغیر مستقل و بازده سهام‌ به عنوان متغیر وابسته می‌باشد.بررسی فرضیه‌های تحقیق به کمک تجزیه و تحلیل‌ رکرسیون در دوره زمانی 1383-1379 نشان می‌دهد که رابطه ضعیفی بین کیفیت‌ سود و بازده سهام وجود دارد.

خلاصه ماشینی: "در این پژوهش،رابطه بین کیفیت سود و بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده در (کیفیت سود پایین)دارای بازده پایینی می‌باشند یعنی رابطه معکوسی بین معوقات و معوقات یا کیفیت سود پایین(بالا)با بازده پایین(بالا)سهام رابطه دارد. ویژه‌ای برخوردار است که در این تحقیق به رابطه کیفیت سود و بازده سهام‌ فرضیه 1)بین کیفیت سود و بازده سهام رابطه معناداری وجود دارد. فرضیه 2)بین حجم معوقات و بازده سهام رابطه معناداری وجود دارد. به منظور بررسی بیشتر رابطه بین کیفیت سود و حجم معوقات با بازده سهام، فرضیه اول:بین کیفیت سود و بازده سهام رابطه معناداری وجود دارد. نتیجه گرفته می‌شود که بین کیفیت سود و بازده سهام رابطه معناداری وجود دارد. لحاظ آماری رابطه معناداری بین کیفیت سود و بازده سهام وجود ندارد. رابطه قویتری بین کیفیت سود و بازده سهام وجود دارد و مدل‌های صنعت‌ به دلیل اینکه ضریب تبیین کوچک(027/0)می‌باشد،رابطه فوق یک رابطه قوی نمی‌باشد و مفهوم آن این است که حجم معوقات فقط در حدود 3 درصد از رابطه قویتری بین حجم معوقات و بازده سهام وجود دارد و مدل‌های صنعت‌ فرضیه سوم:بین اجزای اختیاری معوقات و بازده سهام رابطه معناداری وجود نتیجه گرفته می‌شود که بین اجزای اختیاری معوقات و بازده سهام رابطه معناداری‌ رابطه قویتری بین اجزای اختیاری معوقات و بازده سهام وجود دارد و مدل‌های‌ فرضیه چهارم:بین اجزای غیر اختیاری معوقات و بازده سهام رابطه معناداری وجود عنوان شاخص کیفیت سود بررسی شده و نتایج نشان‌دهنده این است که بین حجم‌ بین کیفیت سود و بازده سهام وجود دارد و این بدین معنی است که نوع صنعت بر"

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.