Skip to main content
فهرست مقالات

پیش بینی بازده سهام با استفاده از نسبتهای مالی

نویسنده:

ISC (30 صفحه - از 83 تا 112)

کلیدواژه ها :

بازدهی سهام،نسبت سود هر سهم به قیمت سهم E ،P ،نسبت‌ ارزش دفتری هر سهم به قیمت سهم B ،P نسبت خالص فروش سالانه هر سهم به‌ قیمت سهم B ،P نسبت سود سالانه به قیمت سهم S ،P ،نسبت سود تقسیمی سالانه به قسمت سهم D ،P

کلید واژه های ماشینی : بازده، اطلاعات، صنایع، سهام، پیش‌بینی بازده سهام با استفاده، بازده سهام، بورس اوراق بهادار تهران، بازده آتی سهام، مدل، اطلاعات حسابداری

اطلاعات حسابداری جهت مفید بودن در تصمیم‌گیری باید مربوط و قابل اتکا باشد.از طرف دیگر مفید بودن اطلاعات صورتهای مالی به قدرت تبیین و پیش‌بینی‌ ارزش شرکت وابسته است و ارزش شرکت نیز مستقیما تحت تاثیر بازده فعلی و بازده‌های آتی آن است.بنابراین پیش‌بینی بازده سهام با استفاده از نسبتهای مالی‌ موضوع تحقیق قرار گرفت و براساس بررسی‌های انجام شده در ادبیات موضوع، چهار نسبت E/P,B/P,S/P.D/P انتخاب گردیدند. جامعه آماری این تحقیق متشکل از شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق‌ بهادار تهران می‌باشد و نمونه مورد رسیدگی شامل 72 شرکت فعال از صنایع‌ (*)-استادیار دانشگاه الزهرا،رشته حسابداری مختلف در طی سالهای 1378 لغایت 1383 است.نتایج تحقیق نشان داد که میان‌ نسبت B/P ارتباط معنی‌داری با بازده آتی سهام نداشت.

خلاصه ماشینی:

"بررسی رابطه بین بازده سهام و ضریب P/E انجام شده است. ارتباطی معنی‌دار بین بازده و این نسبت وجود ندارد و فرضیه تحقیق رد گردید. پیش‌بینی بازده سهام می‌باشد و سوالات این تحقیق به صورت زیر است: 4-بین نسبت d/P و بازده آتی سهام رابطه معنی‌دار وجود دارد. 4-بین نسبت d/P و بازده آتی سهام رابطه معنی‌دار وجود دارد. 4-بین نسبت d/P و بازده آتی سهام رابطه معنی‌دار وجود دارد. 4-بین نسبت d/P و بازده آتی سهام رابطه معنی‌دار وجود دارد. 9-بین نسبت D/P و بازده آتی سهام در صنایع مختلف تولیدی رابطه معنی‌دار فرضیه اول:بین نسبت E/p و بازده آتی سهام ارتباط معنی‌داری وجود دارد. فرضیه دوم:بین نسبت B/P و بازده آتی سهام ارتباط معنی‌داری وجود دارد. بنابراین بین نسبت B/p و بازده آتی سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق‌ فرضیه سوم:بین نسبت s/p و بازده آتی سهام ارتباط معنی‌داری وجود دارد. فرضیه چهارم:بین نسبت D/P و بازده آتی سهام ارتباط معنی‌داری وجود دارد. می‌باشد در نتیجه فقط این دو متغیر در مدل با بازده آتی سهام ارتباط معنی‌داری را با بازده آتی سهام بودند لذا در مدل زیر به بررسی تاثیر همزمان دو متغیر فوق بر فرضیه اول:بین نسبت E/P و بازده آتی سهام در صنایع مختلف تولیدی ارتباط فرضیه دوم:بین نسبت B/P و بازده آتی سهام در صنایع مختلف تولیدی ارتباط فرضیه سوم:بین نسبت s/p و بازده آتی سهام در صنایع مختلف تولیدی ارتباط ارتباط معنی‌داری بین نسبت d/p و بازده آتی سهام وجود ندارد. پرداخته شد که نتایج آن به‌صورت زیر است: روابط غیر خطی بین نسبت E/P و بازده سهام"

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.