Skip to main content
فهرست مقالات

پیش بینی بازده سهام با استفاده از نسبتهای مالی

نویسنده: ؛ ؛

کلیدواژه ها : بازدهی سهام،نسبت سود هر سهم به قیمت سهم E ،P ،نسبت‌ ارزش دفتری هر سهم به قیمت سهم B ،P نسبت خالص فروش سالانه هر سهم به‌ قیمت سهم B ،P نسبت سود سالانه به قیمت سهم S ،P ،نسبت سود تقسیمی سالانه به قسمت سهم D ،P

کلید واژه های ماشینی : بازده سهام ،بازده سهام با استفاده ،پیش‌بینی بازده سهام ،بورس اوراق بهادار ،بازده آتی ،بازده آتی سهام ،ارتباط معنی‌داری با بازده ،استفاده از نسبتهای مالی ،پیش‌بینی بازده ،شرکتهای پذیرفته‌شده در بورس ،بازده آتی سهام ارتباط ،اوراق بهادار ،آزمون معنی‌داری مدل ،آتی ،بازده آتی سهام رابطه ،نسبتهای مالی ،معنی‌داری ،سهام ارتباط معنی‌داری وجود ،قیمت سهم ،آزمون معنی‌داری مدل نشان ،سهام شرکت در سال ،بازده سهام شرکت ،سهم به قیمت سهم ،نتایج آزمون معنی‌داری مدل ،ارتباط معنی‌داری ،ارزش شرکت ،ارتباط معنی‌داری وجود ،بازده سهام در سطح ،جدول آزمون معنی‌داری مدل ،سهام در صنایع

اطلاعات حسابداری جهت مفید بودن در تصمیم‌گیری باید مربوط و قابل اتکا باشد.از طرف دیگر مفید بودن اطلاعات صورتهای مالی به قدرت تبیین و پیش‌بینی‌ ارزش شرکت وابسته است و ارزش شرکت نیز مستقیما تحت تاثیر بازده فعلی و بازده‌های آتی آن است.بنابراین پیش‌بینی بازده سهام با استفاده از نسبتهای مالی‌ موضوع تحقیق قرار گرفت و براساس بررسی‌های انجام شده در ادبیات موضوع، چهار نسبت E/P,B/P,S/P.D/P انتخاب گردیدند. جامعه آماری این تحقیق متشکل از شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق‌ بهادار تهران می‌باشد و نمونه مورد رسیدگی شامل 72 شرکت فعال از صنایع‌ (*)-استادیار دانشگاه الزهرا،رشته حسابداری مختلف در طی سالهای 1378 لغایت 1383 است.نتایج تحقیق نشان داد که میان‌ نسبت B/P ارتباط معنی‌داری با بازده آتی سهام نداشت.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.