Skip to main content
فهرست مقالات

محتوای اطلاعاتی اضافی (فزاینده) مخارج سرمایه ای

نویسنده:

ISC (26 صفحه - از 113 تا 138)

کلیدواژه ها : ضریب واکنش سود1 ،ضریب واکنش مخارج سرمایه‌ای‌2 ،سود غیر منتظره هر سهم‌2

کلید واژه های ماشینی : مخارج سرمایه‌ای غیر منتظره ،سرمایه‌ای ،ضریب اثر متقابل مخارج ،سود ،مدل ،ضریب واکنش سود ،سود غیر منتظره ،مخارج سرمایه‌ای غیرمنتظره ،ضریب مخارج سرمایه‌ای غیر ،معادله بازده مثبت ،ریسک ،ضریب اثر متقابل متغیر مخارج ،محتوای اطلاعاتی ،بازار ،UEPS ،اطلاعات سودهای آتی ،عامل رشد در معادله بازده ،UCAP ،ضریب مخارج سرمایه‌ای غیرمنتظره ،رشد ،فرضیه ،متغیر مخارج سرمایه‌ای غیر ،همبستگی ،سرمایه‌گذاری ،سهم ،اطلاعات متقارن سود و عوامل ،آزمون ،CAR ،معادله بازده منفی ،سودهای آتی

در این مقاله به بررسی محتوای اطلاعاتی اضافی مخارج سرمایه‌ای و نقش‌ اطلاعات باارزشی که توسط آنها درباره سودهای آتی به بازار ارائه می‌گردد، پرداخته شده است.در مدل‌های حسابداری یا مدیریت معمولا چنین پیش‌بینی می‌شود که آن دسته از اطلاعات سودهای آتی را که توسط سرمایه‌گذاری‌هایی مانند مخارج‌ سرمایه‌ای ارائه می‌شود،نمی‌توان از سود جاری بدست آورد؛همان‌گونه که مدیران‌ نیز نسبت به اطلاعات محرمانه در مورد خواسته‌ها،انتظارات و هزینه‌های آتی‌ تصمیم‌های سرمایه‌گذاری،واکنش نشان می‌دهند.این درحالی است که پژوهش‌های‌ تجربی تاکنون شواهد یکنواخت و محکمی را در این زمینه ارائه نکرده‌اند.در پژوهش‌ حاضر،پس از کنترل اطلاعات متقارن سود و عوامل اختصاصی موجود در هر شرکت و استفاده از اطلاعات تاریخی 53 شرکت از مجموعه شرکت‌های پذیرفته شده‌ در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی 1378 لغایت 1382 به صورت‌ مقطعی و بهره‌گیری از روش رگرسیون و آماری به کمک نرم‌افزار آماری SPSS ، نتیجه گرفته شده است که تغییرات مخارج سرمایه‌ای به صورت قوی و به شکلی‌ مثبت با بازده اضافی رابطه دارد. در این تحقیق از چهار مدل ارائه شده به گونه‌ای به صورت تکاملی استفاده شده‌ که در نهایت،مدل اصلی پژوهشی را معنادار ساخته است.

خلاصه ماشینی:

"تحقیقات انجام شده روی ضریب واکنش سود نشان داده است که عواملی مانند تحقیقات انجام شده در مورد ضریب واکنش سود نشان داده است که عواملی‌ 1-آیا بین بازده غیر منتظره سهام و تغییرات مخارج سرمایه‌ای رابطه وجود دارد؟ فرضیه(4):ضریب اثر متقابل مخارج سرمایه‌ای غیر منتظره و سودهای مورد انتظار برای سطح مشخصی از دارایی‌ها،در معادله بازده مثبت است(همسو)متغیرهای مورد مطالعه: :HI ضریب مخارج سرمایه‌ای غیرمنتظره در معادله بازده با اهمیت و مثبت است. می‌توان چنین نتیجه‌گیری کرد که ضریب اثر متقابل مخارج سرمایه‌ای غیرمنتظره و ریسک سیستماتیک،در معادله بازده منفی می‌باشد(غیر همسو)و ضریب اثر متقابل‌ مخارج سرمایه‌ای غیرمنتظره و عامل رشد،در معادله بازده مثبت است(همسو). مورد انتظار برای سطح مشخصی از دارایی‌ها،در معادله بازده مثبت است(همسو). سرمایه‌ای غیرمنتظره و عامل رشد در معادله بازده مثبت(همسو)و ضریب اثر متقابل مخارج سرمایه‌ای غیر منتظره و سودهای مورد انتظاربرای سطح مشخصی از :h1 ضریب مخارج سرمایه‌ای غیر منتظره،در معادله بازده بااهمیت و مثبت است. فرضیه(3):ضریب اثر متقابل مخارج سرمایه‌ای غیر منتظره و عامل رشد و :h0 ضریب اثر متقابل متغیر مخارج سرمایه‌ای غیر منتظره و سودهای مورد :h1 ضریب اثر متقابل مخارج سرمایه‌ای غیر منتظره و سودهای مورد انتظار، سرمایه‌ای غیر منتظره و عامل رشد در معادله بازده مثبت(همسو)و ضریب اثر متقابل مخارج سرمایه‌ای غیر منتظره و سودهای مورد انتظار برای سطح مشخصی از سود مورد انتظار هر سهم و مخارج سرمایه‌ای غیر منتظره دارای همبستگی معناداری‌ بر روی بازده انباشته تعدیل شده نسبت به مخارج سرمایه‌ای غیر منتظره 5/2 برابر، نتیجه دیگر این تحقیق آن است که مخارج سرمایه‌ای غیر منتظره،محتوای‌"

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.