Skip to main content
فهرست مقالات

اثرات نامتقارن نوسانات نرخ ارز بر تولید واقعی و قیمت در ایران (1340 - 1381)

نویسنده: ؛ ؛

تابستان 1386 - شماره 25 علمی-پژوهشی (20 صفحه - از 177 تا 196)

کلیدواژه ها : ایران ،نرخ ارز ،تولید ،قیمت ،فیلتر هودریک-پرسکات ،آزمون والد ،مدل‌ اقتصادسنجی

کلید واژه های ماشینی : نرخ ارز ،نوسانات نرخ ارز ،نرخ ارز بر تولید ،ارز بر تولید واقعی ،شوک‌های پیش‌بینی‌شده نرخ ارز ،اثرات نامتقارن نوسانات ،شوک‌های پیش‌بینی‌نشده نرخ ارز ،اثرات نامتقارن ،شوک‌های منفی نرخ ارز ،شوک‌های مثبت نرخ ارز ،شوک‌های مثبت و منفی ،ارز بر تولید ،پیش‌بینی‌نشده نرخ ارز ،منفی نرخ ارز ،تولید واقعی ،اثرات شوک‌های نرخ ارز ،متغیرهای کلان اقتصادی ،کاهش ارزش پول ،نامتقارن ،اثرات نوسانات نرخ ارز ،شوک‌های پیش‌بینی‌شده و پیش‌بینی‌نشده ،شوک‌های پیش‌بینی‌شده ،نرخ ارز بر قیمت ،نامتقارن نوسانات ،پیش‌بینی‌شده نرخ ارز ،شوک‌های مثبت ،کاهش ارزش پول ملی ،مورد اثرات شوک‌های مثبت ،نرخ واقعی ارز ،مثبت نرخ ارز

هدف اصلی این مقاله بررسی اثرات نامتقارن نوسانات نرخ ارز بر تولید واقعی و قیمت در ایران است.طبق نظریه نیوکینزین‌ها،اثرات شوک‌ها بر روی متغیرهای کلان اقتصادی به صورت‌ نامتقارن می‌باشد،در حالی که دیدگاه نیوکلاسیک‌ها این فرضیه را رد می‌کند.برای بررسی اثرات‌ شوک‌های نرخ ارز،در مرحله اول؛با استفاده از فیلتر هودریک-پرسکات،شوک‌ها را به صورت‌ شوک‌های پیش‌بینی‌شده و پیش‌بینی‌نشده نرخ ارز نیز،شوک‌های مثبت و منفی نرخ ارز تجزیه‌ می‌کنیم و در مرحلهء بعد آنها را بر روی تولید واقعی و قیمت،رگرس می‌نماییم. نتایج برآورد،حاکی از اثرات نامتقارن نوسانات نرخ ارز بر تولید واقعی و قیمت است و شوک‌های پیش‌بینی‌شده و پیش‌بینی‌نشده نرخ ارز به صورت متفاوت از هم بر روی تولید واقعی و سطح قیمتها تأثیر می‌گذارد؛بطوری که شوک‌های پیش‌بینی‌شده نرخ ارز بیشتر از شوک‌های پیش‌ بینی‌نشدهء آن،تولید واقعی را دچار نوسان می‌کند.در مورد قیمت نیز عکس این حالت مصداق‌ دارد.همچنین نتایج این مطالعه در مورد اثرات شوک‌های مثبت و منفی نرخ ارز بر روی تولید واقعی‌ و قیمت به این واقعیت منتهی می‌شود که شوک‌های منفی نرخ ارز،تولید واقعی را بیشتر از شوک‌های مثبت آن تحت تأثیر قرار می‌دهد؛در حالی که شوک‌های مثبت نرخ ارز روی قیمت‌ بیشتر،تأثیرگذار است.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.