Skip to main content
فهرست مقالات

گئوماته در تاریخ ایران باستان

نویسنده:

(1 صفحه - از 44 تا 44)

کلید واژه های ماشینی : تاریخ ایران باستان ،گئوماته در تاریخ ایران ،تاریخ ،کمبوجیه ،بردیا ،مغ ،داریوش ،داریوش اول ،گئوماته مغ راز ،قتل بردیای واقعی به دست ،پادشاه ،مصر ،راز ،معابد ،بردیا به دست کمبوجیه ،سلطنت ،مورخین معاصر ذکر می‌کنندن کمبوجیه ،مغ راز دروغی بودن بردیا ،بردیای واقعی ،کتیبه بیستون ،حاکمان ،ذکر ،روایات تارخی راه ،گئوماته و بردیا ،زمان حاکمان بعدی ایران ،روایات تاریخی ،سرزمین ،مردم ،تاریخ ایران مسائلی رخ‌داده ،زمان

خلاصه ماشینی:

"این راز چه بود؟چرا این راز را با شخصی‌ در میان گذاشت که اراده‌ای آهنین داشت و چرا همین‌ شخص از بزرگترین حاکمان ایران شد؟عقیده ما بر این‌ است که کمبوجیه بخاطر ناراحتی روانی دست به‌ خودکشی زد و چون داریوش تنها فرد مقابل خود را که‌ از خاندان پادشاهی ایران بوده و بردیا پسر کوروش بود برادر کمبوجیه نام داشته،پس از بازگشت به ایران برای‌ رسیدن به پادشاهی از میان برداشت و برای‌ مشروعیت دادن به کار خود مقتول و قربانی خود راگئماته مغ نامید. به هر صورت کشتن بردیا به دست کمبوجیه آن هم‌ در وضعی که کمبوجیه جانشینی پس از خود نداشت و پذیرفتن آن با دیگر سؤالاتی که پاسخ می‌طلبند خواننده این بخش از تاریخ ایران را دچار سردرگمی‌ می‌کند،چرا باید بپذیریم که چون بردیای واقعی از پذیرفتن مالیات خودداری کرده و از سربازگیری و تشکیل قشون جلوگیری نموده و چون بر عکس دیگر حاکمان این سرزمین،در مدت کوتاه سلطنت خود از زور و اجحاف پرهیز کرده و اهمیت اشراف و بزرگان را نادیده گرفته،جانشین کمبوجیه پسر کوروش نبوده و حتما مغی بوده که داریوش در کتیبه بیستون معرفی‌ کرده استو."

صفحه:
از 44 تا 44