Skip to main content
فهرست مقالات

ارایه مدل رگرسیونی پیشرفت تحصیلی در درس علوم دانش آموزان دوره راهنمایی، بر اساس داده ها و نتایج مطالعه تیمز 99 (TIMSS-S)

نویسنده: ؛ ؛ ؛ ؛

بهار 1388 - شماره 82 علمی-پژوهشی (20 صفحه - از 133 تا 152)

کلیدواژه ها : عملکرد تحصیلی ،مدل رگرسیونی ،متغیرهای آموزشی ،دانش آموزان پایه سوم راهنمایی ،درس علوم ،مطالعه تیمز - آر

کلید واژه های ماشینی : پیشرفت تحصیلی ،مطالعه تیمز ،تیمز ،تحصیلی ،نتایج مطالعه تیمز ،راهنمایی در درس علوم ،درس علوم دانش‌آموزان ،عملکرد تحصیلی ،TIMSS ،پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان ،متغیرهای آموزشی ،عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان ،راهنمایی در درس ،واریانس عملکرد علوم دانش‌آموزان ،دانش‌آموزان سوم راهنمایی ،تحصیلی دانش‌آموزان ،متغیر در پیش‌بینی متغیر ،پیش‌بینی متغیر ملاک ،درس علوم ،علوم دانش‌آموزان ،عوامل موثر بر پیشرفت ،دانش‌آموزان در کلاس ،عوامل موثر ،متغیر ملاک ،درس ریاضی ،پیش‌بینی عملکرد تحصیلی ،میزان پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان ،دانش‌آموزان دوره راهنمایی ،متغیر پیشرفت تحصیلی ،دوره راهنمایی

پژوهش حاضر، با هدف شناسایی متغیرهای آموزشی مرتبط با عملکرد تحصیلی دانش آموزان سوم راهنمایی در درس علوم (بر اساس داده ها و نتایج مطالعه تیمز - آر)، و ارایه الگوی مناسب رگرسیونی، جهت پیش بینی عملکرد تحصیلی آنان صورت گرفت. به همین منظور، کل 5301 نفر دانش آموز پایه سوم راهنمایی شرکت کننده در مطالعه تیمز - آر، که به صورت سرشماری انتخاب شده بودند، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. از بین متغیرهای آموزشی که داده های مربوط به آن ها در مطالعه تیمز - آر جمع آوری شده بود، 9 متغیر از طریق روش غیر آزمایشی با طرح تحقیق همبستگی و با استفاده از روش های آماری، ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه مورد بررسی قرار گرفتند. یافته های حاصل از پژوهش نشان داد که همه متغیرهای آموزشی وارد شده در تحقیق، دارای ضریب همبستگی معناداری (در سطح (p<0.01 با متغیر ملاک بودند. همچنین، مدل رگرسیونی جهت پیش بینی متغیر ملاک (پیشرفت تحصیلی) بر اساس متغیرهای آموزشی وارد شده در تحقیق ارایه گردید که از 9 متغیر آموزشی، 8 متغیر در پیش بینی متغیر ملاک نقش داشته و در مجموع، 16.3 درصد از تغییرات، متغیر ملاک را تبیین می کردند و بقیه تغییرات متغیر ملاک (83.7 درصد)، توسط متغیرهای دیگر (متغیرهای فردی، خانوادگی، اجتماعی، و بعضی از متغیرهای آموزشی و...) که محقق آن ها را در نظر نگرفته و وارد مدل نشده اند تبیین می گردد.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.