Skip to main content
فهرست مقالات

تشخیص صنایع کلیدی بر مبنای شاخص پیوندهای فراز و نشیب در اقتصاد ایران با استفاده از جدول داده - ستانده سال1365

نویسنده: ؛

در این‌ مقاله‌، با استفاده‌ از جدول‌ داده‌ - ستانده‌، پیوندهای‌ فراز و نشیب‌، و در نهایت‌،صنایع‌ کلیدی‌ در اقتصاد ایران‌ را محاسبه‌ می‌کنیم‌. معمولا این‌ کار به‌ دو روش‌ صورت‌ می‌گیرد:1) روش‌ سنتی‌ یا رهیافت‌ داده‌ها، 2) روش‌ نوین‌ یا رهیافت‌ ستانده‌ها. در رهیافت‌ سنتی‌ به‌ روش‌ چنری‌ - واتانابه‌ که‌ تنها اثرهای‌ مستقیم‌ پیوندها را اندازه‌گیری‌می‌کند، به‌ روش‌ راس‌موسن‌ - هیرشمن‌ که‌ از ماتریس‌ معکوس‌ لئونتیف‌ هم‌ اثرهای‌ مستقیم‌ وهم‌ اثرهای‌ غیرمستقیم‌ پیوندها را محاسبه‌ می‌نماید، اشاره‌ می‌کنیم‌. چنانکه‌ خواهیم‌ دید،یوتوپولوس‌، اهمیت‌ موزون‌ نمودن‌ را در محاسبه‌ پیوندها برای‌ استخراج‌ صنایع‌ کلیدی‌ بیان‌داشت‌ و هزاری‌، تقاضای‌ نهایی‌ را ملاکی‌ برای‌ ارجحیت‌ سیاستگذاران‌ در موزون‌ نمودن‌ صنایع‌به‌ کار گرفت‌. به‌ ظرفیت‌ تولید کالاهای‌ جانشینی‌ واردات‌ از طریق‌ جدول‌ نیز اشاره‌ خواهیم‌ کرد. در روش‌ نوین‌، می‌بینیم‌ که‌ جونز، برای‌ محاسبه‌ پیوند نشیب‌، از معکوس‌ ستانده‌ها بهره‌گرفت‌. شولتز، رهیافت‌ استخراج‌ فرضیه‌ای‌ را برای‌ صنایع‌ کلیدی‌ مطرح‌ ساخت‌. رهیافت‌سلا-کلمنت‌ در تجزیه‌ ماتریسی‌ پیگیری‌ روش‌ شولتز در محاسبه‌ پیوندهاست‌ که‌ هر دو ازدیدگاه‌ ستانده‌ به‌ موضوع‌ می‌نگرند. در قسمت‌ روش‌شناسی‌، به‌ چهار روش‌ محاسبه‌ پیوندها وصنایع‌ کلیدی‌ که‌ عمدتا مبتنی‌ بر روش‌ سنتی‌ داده‌هاست‌، اشاره‌ کرده‌ایم‌، و در نهایت‌، نتایج‌تجربی‌ اخذ شده‌ را تحلیل‌ می‌نماییم‌.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.