Skip to main content
فهرست مقالات

آگاهی و شفافیت اهداف سازمانی و تأثیر آن بر عملکرد مورد: سرپرستان مجتمع فولاد مبارکه

نویسنده:

(13 صفحه - از 29 تا 41)

کلیدواژه ها :

عملکرد ،شفافیت اهداف سازمانی ،مدیریت بر مبنای هدف ،هدف‌گذاری ،هدف و عملکرد ،مجتمع فولاد مبارکه

کلید واژه های ماشینی : سرپرستان مجتمع فولاد مبارکه، عملکرد سرپرستان مجتمع فولاد مبارکه، اهداف موجب بهبود عملکرد سرپرستان، عملکرد، کل سرپرستان مجتمع فولاد مبارکه، بهبود عملکرد سرپرستان مجتمع فولاد، اهداف، تئوری هدف‌گذاری تأثیر متقابل اهداف، سازمانی، فولاد مبارکه موجب بهبود عملکرد

هدف‌داری سازمان و شفاف بودن آن برای کارکنان یکی از مهمترین مفاهیم‌ در مدیریت امروز است،که علی رغم اهمیتش کمتر بدان پرداخته می‌شود. توجه به اهداف و اثراتی که این مهم می‌تواند بر عملکرد سرپرستان بر جای‌ بگذارد اساس کار این مقاله را تشکیل می‌دهد.در این مقاله سعی شده است با استفاده از تئوری هدف‌گذاری تأثیر متقابل اهداف و عملکرد مورد بررسی قرار گیرد.فرضیه اصلی این مقاله که برگرفته از تئوری هدف‌گذاری لاک می‌باشد به بیان این مطلب می‌پردازد که افزایش آگاهی از اهداف موجب بهبود عملکرد سرپرستان می‌شود.در قالب این فرضیه چهار فرضیه نوعی نیز تدوین گردیده‌ که به بررسی مشخصه‌هایی چون هماهنگی اهدافف فردی و سازمانی،روشنی و وضوح اهداف در دو بعد کلان(مشخص بودن مقصد نهایی سازمان)و خرد (روشن و قابل درک بودن اهداف برای پرسنل در انجام فعالیت‌های روزمره) می‌پردازد. جامعه آماری،کل سرپرستان مجتمع فولاد مبارکه هستند که در بخش‌هایی چون‌ تکنولوژی،اقتصادی و مالی،فروش و بازاریابی،خرید،نیروی انسانی،سازماندهی و بهره‌برداری،طراحی و توسعه و قسمت‌های ستادی مشغول به کار هستند.از میان جامعهء مورد نظر و از طریق نابرابری چبی‌شف،حجم نمونه استخراج شده و از طریق فرمول‌ طبقه‌بندی متناسب،به نسبت تعداد سرپرستان در بخش‌های مختلف تعداد نمونه در آن‌ بخش‌ها تعیین گردید.به علاوه فرضیه‌های تحقق نیز از طریق آزمون کای اسکور، کالموگروف-اسمیرنف و برآورد میانگین جامعه به آزمون گذارده شده‌اند. داده‌های این تحقیق به وسیلهء پرسشنامهء خودساخته‌ای که دارای اعتبار 09 درصد،و روایی بالایی بود جمع‌آوری گردید.نتایج حاصل از آزمون فرضیه‌ها به گونه‌ای موجز و مختصر عبارت است از:1)هراندازه آگاهی از اهداف بیشتر باشد،عملکرد افراد بهتر خواهد شد.2)هراندازه اهداف قابل درک و ملموس باشند،عملکرد افراد بهتر خواهد شد.3)رعایت سلسله‌مراتب اهداف و به کارگیری آن موجب آگاهی بیشتر سرپرستان‌ از اهداف و در نتیجهخ عملکرد بالاتر آنان خواهد شد.4)هراندازه افراد از اهداف آگاه‌تر باشند مقاومت در برابر تغییرات احتمالی و در راستای هدف کاهش می‌یابد.

خلاصه ماشینی:

"توجه به اهداف و اثراتی که این مهم می‌تواند بر عملکرد سرپرستان بر جای‌ استفاده از تئوری هدف‌گذاری تأثیر متقابل اهداف و عملکرد مورد بررسی قرار به بیان این مطلب می‌پردازد که افزایش آگاهی از اهداف موجب بهبود عملکرد (2)کارشناس ارشد مدیریت صنعتی جامعه آماری،کل سرپرستان مجتمع فولاد مبارکه هستند که در بخش‌هایی چون‌ مختصر عبارت است از:1)هراندازه آگاهی از اهداف بیشتر باشد،عملکرد افراد بهتر مقاله به بررسی رابطه بین اهداف و شفافیت آنها و تأثیری که این شفافیت و چالشی بودن اهداف می‌تواند بر عملکرد سرپرستان مجتمع فولاد مبارکه‌ 2)مشخص کردن تأثیر هماهنگی اهداف فردی و سازمانی بر عملکرد اهداف با عملکرد سرپرستان مجتمع فولاد مبارکه. بودن اهداف با عملکرد سرپرستان مجتمع فولاد مبارکه و نهایتا مشخص کردن‌ در راستای اهداف فوق فرضیه‌هایی بدین شرح تدوین گردیده‌اند: 1)میزان آگاهی از اهداف مجتمع فولاد مبارکه موجب بهبود مشخص موجب بهبود عملکرد سرپرستام مجتمع فولاد مبارکه خواهد شد. 4)اهداف چالشی موجب بهبود عملکرد سرپرستان مجتمع فولاد مبارکه خواهد اهداف سازمان می‌شوند و تأثیری را که این آگاهی می‌تواند بر عملکرد بهتر جامعهء آماری در این تحقیق عبارتند از کل سرپرستان مجتمع فولاد مبارکه که تعداد میزان آگاهی از اهداف موجب بهبود عملکرد سرپرستان نمی‌شود: H0 میزان آگاهی از اهداف موجب بهبود عملکرد سرپرستان می‌شود: H1 جدول شماره 2-آزموک کای اسکور اهداف فردی و اهداف سازمانی موجب بهبود عملکرد سرپرستان خواهد شد. 6)تعیین رابطهء کار و فعالیت افراد با اهداف بخش،موجب بهبود عملکرد اهداف فولاد مبارکه بودند،اما همین افراد میزان آگاهی فعلی خود را از اهداف‌"

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.