Skip to main content
فهرست مقالات

آگاهی و شفافیت اهداف سازمانی و تأثیر آن بر عملکرد مورد: سرپرستان مجتمع فولاد مبارکه

نویسنده: ؛ ؛

بهار 1381 - شماره 1 (13 صفحه - از 29 تا 41)

کلیدواژه ها : شفافیت اهداف سازمانی ،مدیریت بر مبنای هدف ،هدف‌گذاری ،عملکرد ،هدف و عملکرد ،مجتمع فولاد مبارکه

کلید واژه های ماشینی : مجتمع فولاد مبارکه ،سرپرستان مجتمع فولاد مبارکه ،عملکرد سرپرستان مجتمع فولاد مبارکه ،فولاد مبارکه ،اهداف موجب بهبود عملکرد سرپرستان ،اهداف سازمانی ،بهبود عملکرد سرپرستان ،تعداد سرپرستان در بخش‌های ،بهبود عملکرد ،عملکرد سرپرستان ،تئوری هدف‌گذاری ،شفافیت اهداف سازمانی ،عملکرد سرپرستان می‌شود ،سرپرستان از اهداف ،اهداف سازمان ،شفافیت اهداف ،آگاهی از اهداف ،میانگین جامعه ،عملکرد افراد ،جامعه آماری ،افزایش آگاهی از اهداف ،برآورد میانگین جامعه ،تعداد نمونه ،نسبت تعداد سرپرستان ،اهداف فردی ،هدف‌داری سازمان ،اهداف و عملکرد ،اندازه آگاهی ،افراد از اهداف ،مفاهیم در مدیریت

هدف‌داری سازمان و شفاف بودن آن برای کارکنان یکی از مهمترین مفاهیم‌ در مدیریت امروز است،که علی رغم اهمیتش کمتر بدان پرداخته می‌شود. توجه به اهداف و اثراتی که این مهم می‌تواند بر عملکرد سرپرستان بر جای‌ بگذارد اساس کار این مقاله را تشکیل می‌دهد.در این مقاله سعی شده است با استفاده از تئوری هدف‌گذاری تأثیر متقابل اهداف و عملکرد مورد بررسی قرار گیرد.فرضیه اصلی این مقاله که برگرفته از تئوری هدف‌گذاری لاک می‌باشد به بیان این مطلب می‌پردازد که افزایش آگاهی از اهداف موجب بهبود عملکرد سرپرستان می‌شود.در قالب این فرضیه چهار فرضیه نوعی نیز تدوین گردیده‌ که به بررسی مشخصه‌هایی چون هماهنگی اهدافف فردی و سازمانی،روشنی و وضوح اهداف در دو بعد کلان(مشخص بودن مقصد نهایی سازمان)و خرد (روشن و قابل درک بودن اهداف برای پرسنل در انجام فعالیت‌های روزمره) می‌پردازد. جامعه آماری،کل سرپرستان مجتمع فولاد مبارکه هستند که در بخش‌هایی چون‌ تکنولوژی،اقتصادی و مالی،فروش و بازاریابی،خرید،نیروی انسانی،سازماندهی و بهره‌برداری،طراحی و توسعه و قسمت‌های ستادی مشغول به کار هستند.از میان جامعهء مورد نظر و از طریق نابرابری چبی‌شف،حجم نمونه استخراج شده و از طریق فرمول‌ طبقه‌بندی متناسب،به نسبت تعداد سرپرستان در بخش‌های مختلف تعداد نمونه در آن‌ بخش‌ها تعیین گردید.به علاوه فرضیه‌های تحقق نیز از طریق آزمون کای اسکور، کالموگروف-اسمیرنف و برآورد میانگین جامعه به آزمون گذارده شده‌اند. داده‌های این تحقیق به وسیلهء پرسشنامهء خودساخته‌ای که دارای اعتبار 09 درصد،و روایی بالایی بود جمع‌آوری گردید.نتایج حاصل از آزمون فرضیه‌ها به گونه‌ای موجز و مختصر عبارت است از:1)هراندازه آگاهی از اهداف بیشتر باشد،عملکرد افراد بهتر خواهد شد.2)هراندازه اهداف قابل درک و ملموس باشند،عملکرد افراد بهتر خواهد شد.3)رعایت سلسله‌مراتب اهداف و به کارگیری آن موجب آگاهی بیشتر سرپرستان‌ از اهداف و در نتیجهخ عملکرد بالاتر آنان خواهد شد.4)هراندازه افراد از اهداف آگاه‌تر باشند مقاومت در برابر تغییرات احتمالی و در راستای هدف کاهش می‌یابد.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.